You are here: HomeWydziały

button 2

tekst alternatywny

button

Informujemy, że rekrutacja na kierunek Pielęgniarstwo I stopnia została zakończona

 

SZKOLENIE BHP

 

Dla studentów pierwszego roku rozpoczynających naukę w roku akad. 2019/2020 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej (od 01.10.2019 obowiązuje nowa nazwa Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie) odbędzie się szkolenie wstępne w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, które jest warunkiem dopuszczenia do zajęć.

Terminarz szkoleń:

02.10.2019r.  godz. 900 dla studentów studiów stacjonarnych z wydziałów: Wydziału Nauk o Zdrowiu i Nauk Społecznych oraz Wydziału Inżynierii i Ekonomii – szkolenie odbędzie się w Auli Głównej w budynku uczelni ul. Wojska Polskiego 51.

04.10.2019r.  godz. 1630 dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Filia w Mławie, Wydział Nauk Technicznych i Społecznych - szkolenie odbędzie się w Auli w budynku uczelni, Mława, ul. Warszawska 52.

05.10.2019r.  godz.  1600 dla studentów studiów niestacjonarnych z wydziałów: Wydziału Nauk o Zdrowiu i Nauk Społecznych oraz Wydziału Inżynierii i Ekonomii – szkolenie odbędzie się w sali wykładowej nr 102 w budynku uczelni ul. Narutowicza 9.

Obecność na szkoleniu obowiązkowa!

m wie m pie m emid

Wydział Inżynierii i Ekonomii

Wydział Ochrony Zdrowia i Nauk Humanistycznych

Zamiejscowy Wydział Elektroniki, Dziennikarstwa i Technik Multimedialnych

06-400 Ciechanów
ul. Narutowicza 9
tel.:(23) 672 30 75
wie@pwszciechanow.edu.pl

Kierunki:

MECHANIKA I BUDOWA MASZYN
INŻYNIERIA ŚRODOWISKA
ROLNICTWO
INFORMATYKA
EKONOMIA

06-400 Ciechanów
ul. Wojska Polskiego 51
tel.: (23) 672 22 13
(23) 674 37 04
wzk@pwszciechanow.edu.pl

Kierunki:

PIELĘGNIARSTWO
PEDAGOGIKA
PRACA SOCJALNA

 

06-500 Mława
ul. Warszawska 52
tel.: (23) 654 98 34
(23) 654 98 08
wed@pwszciechanow.edu.pl

Kierunki:
ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA
DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA
BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE

stopka