Jesteś tutaj: HomeUczelniaZamówienia publiczneZamówienia do 30 tys. euroZAPYTANIE OFERTOWE „Monitoring w pięciu obiektach zarządzanych przez PWSZ w Ciechanowie”

ZAPYTANIE OFERTOWE „Monitoring w pięciu obiektach zarządzanych przez PWSZ w Ciechanowie”

PROTOKÓŁ ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Ciechanów, dnia 28.02.2017r

KAG.2396-2/17

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1

Kod C P V – 79711000-1 - usługi nadzoru przy użyciu alarmu.

 Podstawa prawna: Wartość usługi nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro i dlatego, zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.) w postępowaniu nie stosuje się w/w ustawy.

Zamawiający: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie  tel. / fax 0 23 673 75 78.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie, 06-400 Ciechanów ul. Narutowicza 9, NIP: 566-18-05-832, zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie usługi pn: „Monitoring w pięciu obiektach zarządzanych przez PWSZ w Ciechanowie”.

stopka