Jesteś tutaj: HomeUczelniaZamówienia publiczneZamówienia do 30 tys. euro ZAPYTANIE OFERTOWE NR RŚZ.262.11.2018 W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ PROJEKTU PN. ?DOBRY START - AKADEMICKIE BIURO KARIER " PARTNER " - NA ŚWIADCZENIE USŁUG SZKOLENIOWYCH.

Od 25.02.2019 r. informacje o zamówieniach publicznych zamieszczane są na biuletynie informacji publicznej
PWSZ w Ciechanowie
pod adresem bip.pwszciechanow.edu.pl w zakładce Zamówienia publiczne

BEZPOŚREDNI ODNOŚNIK

button 2

tekst alternatywny

button

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR RŚZ.262.11.2018 W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ PROJEKTU PN. ?DOBRY START - AKADEMICKIE BIURO KARIER " PARTNER " - NA ŚWIADCZENIE USŁUG SZKOLENIOWYCH.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie
Adres: ul. Narutowicza 9; 06- 400 Ciechanów
Tel. 23 672 20 50 adres strony internetowej: www.pwszciechanow.edu.pl

 

W związku z realizacją projektu pn. „Dobry Start - Akademickie Biuro Karier " PARTNER " PWSZ w Ciechanowie dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie zwana dalej („Zamawiający”) zaprasza do składania ofert na świadczenie usług szkoleniowych
(Wspólny Słownik Zamówień: 80500000-4– usługi szkoleniowe)

Opis przedmiotu zamówienia

1.Przedmiot zamówienia obejmuje: przeprowadzenie szkoleń dla studentów - uczestników projektu. Szkolenia przeprowadzone zostaną w według harmonogramu jak w ofercie.

Do pobrania:
1. Zapytanie ofertowe RŚZ_262_11_2018 z dnia 11_05_2018,
2. Załączniki do zapytania RŚZ_262_11_2018 w wersji edytowalnej.

stopka