Jesteś tutaj: HomeUczelniaZamówienia publiczneZamówienia do 30 tys. euroZapytanie ofertowe na przygotowanie i zorganizowanie wycieczki

Od 25.02.2019 r. informacje o zamówieniach publicznych zamieszczane są na biuletynie informacji publicznej
PWSZ w Ciechanowie
pod adresem bip.pwszciechanow.edu.pl w zakładce Zamówienia publiczne

BEZPOŚREDNI ODNOŚNIK

button 2

tekst alternatywny

button

 

Zapytanie ofertowe na przygotowanie i zorganizowanie wycieczki

Odpowiedz i zmiana terminu na złożenie ofert

Szanowny Panie, dziękujemy za złożenie zapytań do organizacji wycieczki.

Naszym zdaniem będziemy uwzględniać atrakcyjność programu i cenę.
Inicjatywa i propozycję zwiedzania pozostawiamy Organizatorowi. Nie może być jednak byt dużo atrakcji jednego dnia. Program wycieczki winien być zrealizowany. Zgadzamy się na skrócenie terminu na złożenie ofert do dnia 18.04.2018 r. Zmianie ulega również godzina wyjazdu, a zarazem dzień wyjazdu : z I dzień – wyjazd 30.05.2018 r. w godzinach nocnych na I dzień – wyjazd 31.05.2018 r. ok.godz.1.00 w nocy.
Śniadanie, zwiedzanie miasta z przewodnikiem, Obiadokolacja w miejscu noclegu. Przez analogię zapis: I dzień wyjazd 30.05.2018 r. jest zbędny.

PYTANIA

W nawiązaniu do treści Zapytania ofertowego nr: KAG.262.2018 – wycieczka do Drezna, uprzejmie proszę o udzielenie odpowiedzi na pytanie i propozycję.

1/ Jakie elementy będą oceniane przy wyborze oferty? Na przykład: atrakcyjność programu, cena, doświadczenie, zabezpieczania ekonomiczno prawne, ewentualnie inne składniki? Albo czy; Zamawiający pozostawia ten zakres do inicjatywy - inwencji składającego ofertę?

2/ Czy termin składania oferty może być skrócony, np. co najmniej o 10 dni? Uzasadnienie; przy długim okresie od ogłoszenia do daty składania, potencjalny wykonawca składający ofertę blokuje sobie organizacyjnie inne imprezy turystyczne na popytowy długi weekend czerwcowy.


KAG.262.     .2018 Ciechanów dnia 26.03.2018 r.

Zapytanie ofertowe na przygotowanie i zorganizowanie wycieczki do:

Drezna, Moritzburg, Miśni i Wrocławia w dniach od 30.05.2018r. do 03.06.2018 r.

albo

Bornholmu (w tym inne atrakcje turystyczne) w dniach od 30.05.2018 r. do 03.06.2018 r.

Zamawiający skorzysta z jednej oferty na wycieczkę, którą określi po wyborze.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie zwraca się z uprzejmą prośbą o przygotowanie oferty cenowej oraz przedstawienie propozycji programu wycieczek i kosztów całkowitych wycieczek do:

 • DREZNA - Niemcy i MORITZBURG i MIŚNIA i inne propozycje Usługodawcy, w drodze powrotnej Oceanarium we WROCŁAWIU.
 • Bornholmu z Kołobrzegu lub ze Świnoujścia (w tym inne atrakcje turystyczne wg propozycji Usługodawcy).

Cena musi zawierać wszystkie koszty związane z należytym wykonaniem przedmiotu zamówienia, w przeliczeniu na 1 osobę. Ilość uczestników wycieczki wynosić będzie od 35 do 45 osób. Podana przez Usługodawcę cena musi w szczególności obejmować:

 1. Przewóz osób 1 autokarem - autokar musi być wyposażony w klimatyzację i toaletę, bufet (kawa / herbata)
 2. W celu zapewnienia płynności jazdy i terminów wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym, Usługodawca zobowiązany jest zapewnić obsługę autokaru przez taką ilość kierowców, aby jazda odbywała się w sposób płynny bez zbędnych noclegów i dłuższych postojów, z zachowaniem przepisów prawa dotyczących czasu pracy kierowcy i przepisów prawa drogowego w Polsce i krajach odwiedzanych. Usługodawca zobowiązuje się zapewnić dyspozycyjność obsługi kierowców. Kierowcy autokaru odpowiedzialni będą za utrzymanie w nim czystości, w tym zapewnią niezbędne do tego środki. Wykonawca przedstawi harmonogram jazdy z Ciechanowa do Drezna i innych miast i miejscowości, powrót do Ciechanowa oraz odpowiedni harmonogram jazdy w przypadku wycieczki na Bornholm.
 3. Planowane noclegi w miastach - Drezno lub Bornholm i inne miasta docelowe, Zamawiający oczekuje, aby nocleg wszystkich uczestników wycieczki odbywał się w jednym hotelu w każdym z miast, w którym nocleg będzie się odbywał.
 4. Pokoje maksymalnie dwuosobowe o wzorcowym standardzie użytkowym, w hotelu z dobrą renomą, polecanym przez osoby odwiedzające wymienione miasta.
 5. W swojej ofercie prosimy o podanie nazw hoteli ze stronami elektronicznymi www.
 6. Hotel w Dreznie lub Bornholm i innych miastach, z miejscem umożliwiającym zorganizowanie we własnym zakresie spotkań integracyjnych np. sala ze sprzętem muzycznym.
 7. Zamawiający wymaga zapewnienia pilota na cały czas trwania wycieczki i obsługi przewodnika w każdym mieście wg. planu zwiedzania przedstawionego przez Usługodawcę. Harmonogram musi być zaakceptowany przez Zamawiającego.
 8. Zamawiający wymaga zapewnienia wyżywienia i atrakcji turystycznych jak w poniższym harmonogramie. Poniższy harmonogram dotyczy wycieczki do Drezna i okolic. Zamawiający oczekuje podobnego harmonogramu dla oferty dotyczącej wycieczki na Bornholm:
  • I dzień - wyjazd 30.05.2018 r. w godzinach nocnych,
  • ok. godz. 16:00 - 16:30 - obiad,
  • wieczorne zwiedzanie miasta.
  • II dzień - 31.05.2018 r.
  • Śniadanie, zwiedzanie miasta z przewodnikiem,
  • Obiadokolacja w miejscu noclegu.
  • III dzień - 1.06.2018 r.
  • Śniadanie,
  • Wyjazd do wskazanego miasta i zwiedzanie miasta oraz innych atrakcji z przewodnikiem,
  • Obiadokolacja.
  • IV dzień - 2.06.2018 r.
  • Śniadanie,
  • Wyjazd do miasta wskazanego przez Usługodawcę, zwiedzanie miasta z przewodnikiem i inne atrakcje,
  • Obiadokolacja.
  • V dzień - 3.06.2018 r.
  • Śniadanie,
  • Wyjazd do Wrocławia, zwiedzanie Oceanarium,
  • Obiad w drodze powrotnej,
  • Powrót do Ciechanowa.

  Zamawiający oczekuje propozycji zorganizowania w jednym z miejsc noclegowych spotkania integracyjnego w odrębnej sali wyposażonej w sprzęt muzyczny.

 9. Usługodawca przedstawi zakres atrakcji turystycznych i obiektów przewidzianych do zwiedzania. Koszty realizacji każdego punktu programu pokrywa Usługodawca (tj. bilety wstępu, parking, koszty posiłków, spotkanie integracyjne). Wszystkie w/w koszty muszą być uwzględnione w całkowitym koszcie wycieczki wskazanym przez Usługodawcę.
 10. Usługodawca zapewnieni ubezpieczenia autokaru oraz każdego uczestnika w zakresie NNW oraz wymagane koncesje, zezwolenia, licencje związane z przewozem osób, a nadto zaświadczenie o aktualnym stanie technicznym autokaru, które zostanie przekazane Kierownikowi wycieczki.
 11. W przypadku awarii autokaru Usługodawca zapewnieni autokar zastępczy na swój koszt.
 12. Zapewnienie opieki medycznej. Usługodawca zobowiązany jest zapewnić opiekę przedlekarską w postaci apteczki pierwszej pomocy.
 13. Prosimy również o przesłanie projektu umowy obejmującej w/w warunki oraz polisy ubezpieczeniowej dla uczestników wycieczki.
 14. Zamawiający oczekuje ofert odrębnych na zorganizowanie wycieczek turystycznych do Drezna i do Bornholmu. Usługodawca może złożyć odrębne oferty na każdą z wycieczek jak również złożyć tylko jedną ofertę na jedną wycieczkę.
 15. Pytania i ofertę na załączonym formularzu ofertowym prosimy wysłać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do dnia 23.04.2018 r.
 16. Zamawiający może zwrócić się do Usługodawcy, który złoży ofertę o złożenie wyjaśnień.
 17. Formularz ofertowy stanowi załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego.

ZAŁACZNIKI:

stopka