Jesteś tutaj: HomeUczelniaZamówienia publiczneZamówienia do 30 tys. euroZAPYTANIE OFERTOWE ABK/4/2017 - składania ofert na świadczenie usług szkoleniowych.

Od 25.02.2019 r. informacje o zamówieniach publicznych zamieszczane są na biuletynie informacji publicznej
PWSZ w Ciechanowie
pod adresem bip.pwszciechanow.edu.pl w zakładce Zamówienia publiczne

BEZPOŚREDNI ODNOŚNIK

button 2

tekst alternatywny

button

 

ZAPYTANIE OFERTOWE ABK/4/2017 - składania ofert na świadczenie usług szkoleniowych.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie
Adres: ul. Narutowicza 9; 06- 400 Ciechanów
tel. 23 672 20 50 adres strony internetowej: www.pwszciechanow.edu.pl

W związku z realizacją projektu pn. „Dobry Start - Akademickie Biuro Karier " PARTNER " PWSZ w Ciechanowie ” dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie zwana dalej („Zamawiający”) zaprasza do składania ofert na świadczenie usług szkoleniowych (Wspólny Słownik Zamówień: 80500000-4– usługi szkoleniowe).

Do pobrania:
1. Zapytanie Ofertowe do postepowania RŚZ.0631.1.2017.
2. Załącznik nr 1-3 (4) w wersji edytowalnej.
3. Załącznik nr 4 Projekt umowy.

stopka