Przedmiot zamówienia: Na najem lokali użytkowych w celu prowadzenia działalności gastronomicznej na okres 3 lat w budynku należącym do Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie

Opublikowano: poniedziałek, 27, luty 2017
Odsłony: 1056

INFORMACJA DOTYCZĄCA OTWARCIA OFERT

Protokół z wyboru oferty.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dla zamówienia o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zmianami)


Przedmiot zamówienia: Na najem lokali użytkowych w celu prowadzenia działalności gastronomicznej na okres 3 lat w budynku należącym do Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie budynku należącym do Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie