Przedmiot zamówienia: Na najem lokali użytkowych w celu prowadzenia działalności gastronomicznej na okres 3 lat w budynku należącym do Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie

Kategoria: Przetargi
Utworzono: poniedziałek, 27, luty 2017
Super User
Odsłony: 663

INFORMACJA DOTYCZĄCA OTWARCIA OFERT

Protokół z wyboru oferty.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dla zamówienia o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zmianami)


Przedmiot zamówienia: Na najem lokali użytkowych w celu prowadzenia działalności gastronomicznej na okres 3 lat w budynku należącym do Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie budynku należącym do Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie