Przetarg nieograniczony na wynajem pomieszczeń w Domu Studenta, ul. Narutowicza 4a, w Ciechanowie, do wykorzystania i zaspokojenia potrzeb kulturalno-rozrywkowych studentów i pracowników PWSZ w Ciechanowie oraz studentów innych uczelni, ewentualnie mieszk

Opublikowano: wtorek, 13, grudzień 2016
Odsłony: 967

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA - 21.12.2016 INFORMACJA DOTYCZĄCA OTWARCIA OFERT - 21.12.2016

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dla zamówienia o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zmianami)

Przedmiot zamówienia: Przetarg nieograniczony na wynajem pomieszczeń w Domu Studenta, ul. Narutowicza 4a, w Ciechanowie, do wykorzystania i zaspokojenia potrzeb kulturalno–rozrywkowych studentów i pracowników PWSZ w Ciechanowie oraz studentów innych uczelni, ewentualnie mieszkańców miasta Ciechanów.

Dokumenty do pobrania: