Jesteś tutaj: HomeUczelniaZamówienia publicznePrzetargiPrzetarg na remont łazienek na Wydziale Ochrony Zdrowia i Nauk Humanistycznych.

Przetarg na remont łazienek na Wydziale Ochrony Zdrowia i Nauk Humanistycznych.

PROTOKÓŁ Z WYBORU OFERTY ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO


SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dla zamówienia o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zmianami)

Przedmiot zamówienia: Remont łazienek w budynku należącym do Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie.

Do pobrania:
1. SIWZ.
2. Formularz_oferty Zal-1.
3. Oswiadczenie brak podstaw do wykluczeniu Zal-2.
4. Oswiadczenie spelnienie warunkow Zal-3.
5. Wykaz robot Zal-4.
6. Wykaz osob Zal-5.
7. Oswiadczenie grupa kapitalowa Zal-6.
8. Projekt umowy Zal-7.
9. Przedmiar robót Zal-8.
10. Opis przedmiotu zamówienia Zal-9.

stopka