Remont ogrodzenia zewnętrznego w budynku należącym do Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie - Zamiejscowy Wydział w Mławie.

Opublikowano: czwartek, 08, wrzesień 2016
Odsłony: 834

PROTOKÓŁ Z WYBORU OFERTY ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dla zamówienia o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zmianami)

Przedmiot zamówienia: Remont ogrodzenia zewnętrznego w budynku należącym do Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie.

Dokumenty do pobrania:
1. SIWZ ogrodzenie;
2. Zalacznik_nr_1_A(Formularz_oferty);
3. Zalacznik_nr_1B_(Formularz_ofertyII);
4. Zal_nr_2_-_Oswiadczenie_-_brak_podstaw_do_wykluczeniu;
5. Zal_nr_3_-_Oswiadczenie_-_spelnienie_warunkow;
6. Zal_nr_4_-_Wykaz_robot;
7. Zal_nr_5_-_Wykaz_osob;
8. Zal_nr_6_-_Oswiadczenie_grupa_kapitalowa;
9. Zal_nr_7_-_Projekt_umowy- z uwagami ogrodzenie;
10. Zał_ nr _8 przedmiar robót;
11. Zał_nr_9 Opis przedmiotu zamówienia;
12. Zał_ 10 Mapa zagospodarowania terenu obiektu;
13. Zał_11 Protokół przekazaniu placu budowy.