Przetarg nieograniczony na roboty remontowe w budynku Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie - budynek główny ul. Narutowicza 9 06 – 400 Ciechanów.

Opublikowano: piątek, 22, lipiec 2016
Odsłony: 920

Ciechanów dnia 04.08.2016r

KAG. 2390-4/2016r

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Unieważniam postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie „Przeprowadzenie robót remontowych w budynku Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie, ul Narutowicza 9, 06-400 Ciechanów”,  znak sprawy KAG. 2390–4/2016 zamieszczone  w siedzibie zamawiającego oraz na stronie internetowej www.pwszciechanow.edu.pl

 Uzasadnienie:

 Zamawiający zgodnie z art. 93 ust.1  Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych tj. Dz.U. z 2013r poz. 907 ze zm. unieważnił przedmiotowe  postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego gdyż do dnia 04.08.2016r do godz. 10ºº ( czyli terminu składania ofert ) do Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie, ul. Narutowicza 9, 06 – 400 Ciechanów do pok. nr 131 nie wpłynęła żadna oferta.  

 Zatwierdził
Kanclerz Piotr Wójcik

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych pn.:

przeprowadzenie robót remontowych w budynku Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie- budynek główny ul. Narutowicza 9 06 – 400 Ciechanów, wg. danych zawartych w załącznikach nr 1, 2, 3, 4 , 5, 6, 7, 8 i 9.

Do pobrania:
1.  SIWZ
2.  Załącznik nr 1
3.  Załącznik nr 2
4.  Załącznik nr 3
5.  Załącznik nr 4
6.  Załącznik nr 5
7.  Załącznik nr 6
8.  Załącznik nr 7
9.  Załącznik nr 8
10.  Załącznik nr 9