Jesteś tutaj: HomeUczelniaZamówienia publicznePrzetargiDOSTAWA, INSTALACJA, KONFIGURACJA, URUCHOMIENIE ORAZ PRZESZKOLENIE Z OBSŁUGI URZĄDZEŃ NA POTRZEBY PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ ŚZKOŁY ZAWODOWEJ W CIECHANOWIE

DOSTAWA, INSTALACJA, KONFIGURACJA, URUCHOMIENIE ORAZ PRZESZKOLENIE Z OBSŁUGI URZĄDZEŃ NA POTRZEBY PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ ŚZKOŁY ZAWODOWEJ W CIECHANOWIE

PROTOKÓŁ Z POSTĘPOWANIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Dokumenty do pobrania.

Wyjaśnienia do przetargu.

Ciechanów dnia, 18.09.2015r.

KAG. 2390-5/15
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: DOSTAWA, INSTALACJA, KONFIGURACJA, URUCHOMIENIE ORAZ PRZESZKOLENIE Z OBSŁUGI URZĄDZEŃ NA POTRZEBY PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ ŚZKOŁY ZAWODOWEJ W CIECHANOWIE

WYJAŚNIENIE NR 1
związane z treścią SIWZ w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w  BZP w dniu 11.09.2015r. numer ogłoszenia 238506 - 2015

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie, zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy z dn. 29.01.2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759, nr 161, poz. 1078 i nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. nr 5, poz. 13 i nr 28, poz. 143) w związku z zapytaniem Wykonawcy  do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wyjaśnia:

1. W opisie przedmiotu zamówienia, załącznik nr 5, zamówienie nr 5, p. 9.7 Tablica interaktywna Zamawiający wymaga inteligentnej półki na pisaki - zmiana koloru pisaka
w zależności od tego który jest podniesiony, zmiana na funkcję wymazywania w przypadku podniesienia wymazywacza. Ostatnie rozwiązania technologiczne i stosowana ergonomiczna zasada minimalizacji (likwidacji) elementów wystających poza obrys tablicy doprowadziły
to wyprodukowania tablicy wyposażonej w aktywną („inteligentną”) ramę, na której pisaki
są mocowane w pozycji pionowej, na wysokości eliminującej konieczność schylania się po marker (pozostałe funkcje bez zmian – tzn. zmiana koloru – w zależności od tego, który marker został podniesiony, lub wymazywanie w przypadku podniesienia wymazywacza).
Jest to rozwiązanie równoważne do dotychczasowych rozwiązań w formie półki (tablica wyposażona w „inteligentną” ramę).

Pytanie 1: Czy Zamawiający uzna za rozwiązanie równoważne tablicę spełniającą wszystkie pozostałe wymagania, wyposażoną w „inteligentną” ramę?
Odpowiedź:
Zamawiający uzna za rozwiązanie równoważne tablicę spełniającą wszystkie pozostałe wymagania, wyposażoną w ,,inteligentną ramę”
2. W opisie przedmiotu zamówienia, załącznik nr 5, zamówienie nr 5, p. 9.7 Tablica interaktywna Zamawiający wymaga minimalnej przekątnej zewnętrznej tablicy 88”. Zwracam uwagę, że grubość ramy nie ma dla użytkownika żadnego znaczenia funkcjonalnego, natomiast aktualne tendencje w tym zakresie zmierzają do maksymalnego zmniejszania grubości ramy (zarówno w tablicach jak i monitorach czy telewizorach).

Pytanie 2: Czy Zamawiający uzna za rozwiązanie równoważne tablicę spełniającą wymogi
w zakresie powierzchni roboczej (pow. 79”), ale mniejszej przekątnej powierzchni zewnętrznej tablicy (węższa rama) – 85”?
Odpowiedź:
Zamawiający uzna za rozwiązanie równoważne tablicę spełniającą wymogi w zakresie powierzchni roboczej (pow. 79”), ale mniejszej przekątnej powierzchni zewnętrznej tablicy (węższa rama) – 85”?

stopka