Jesteś tutaj: HomeUczelniaZamówienia publicznePrzetargiPROTOKÓŁ Z POSTĘPOWANIA - „Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych na terenie posesji Domu Studenta Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie”

PROTOKÓŁ Z POSTĘPOWANIA - „Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych na terenie posesji Domu Studenta Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie”

 Znak sprawy : KAG. 2390-02/2015r   

PROTOKÓŁ Z POSTĘPOWANIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

1.Opis przedmiotu zamówienia:
„Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych na terenie posesji Domu Studenta Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie, ul Narutowicza 4 A

2. Wartość  zamówienia   oszacowano  w  dniu 16.06.2015r na  kwotę  : a )49.886.92zł

3. Dnia 27. 07. 2015r. zamieszczono ogłoszenie na stronie Urzędu Zamówień Publicznych i stronie internetowej Zamawiającego: www.pwszciechanow.pl,

4. Uzyskano następujące oferty na realizację zamówienia:
FMG Realizacje Techniczne Grzegorz Gulatowicz ul. Powstańców Wielkopolskich 4/50, 06 -400 Ciechanów

5. Wybór oferty.
FMG Realizacje Techniczne Grzegorz Gulatowicz ul. Powstańców Wielkopolskich 4/50, 06 -400 Ciechanów za cenę 30.750,00zł brutto

6. Uzasadnienie wyboru oferty.
Wymieniony w pkt.4. wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie podlega   odrzuceniu, oferta jest zgodna z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia, spełnia wymagania zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert zawiera najniższą cenę brutto.

Komisja w składzie
Adam Ostrowski -    
Marta Suwińska-
Andrzej Polens - 

  Ciechanów, dnia 21.08.2015r  


 

„Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych na terenie posesji Domu Studenta Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie”

 

 

Dokumenty do pobrania.

UWAGA  WAŻNA  ZMIANA !!!

Wydłużenie okresu składania ofert do 21.08. 2015r do godz 9.  Nowy SIWZ do pobrania.

 


Ciechanów dnia 11.08.2015r

KAG. 2369 -2-1/2015

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 Unieważniam postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie„Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych na terenie posesji Domu Studenta Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie, ul Narutowicza 4 A”,  znak sprawy KAG. 2396 -2/2015 w siedzibie zamawiającego oraz na stronie internetowej www.pwszciechanow.edu.pl

 Uzasadnienie:

 Zamawiający zgodnie z art.93 ust.1  Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych tj. Dz.U. z 2013r poz907 ze zm. unieważnił przedmiotowe  postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego gdyż do dnia 11.08.2015r do godz. 9ºº( czyli terminu składania ofert) do Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie, ul. Narutowicza 9, 06 – 400 Ciechanów do pok. nr 131 nie wpłynęła żadna oferta.   

 

stopka