You are here: HomeUczelniaZamówienia publicznePrzetargiKAG.262.10.2018 - dostawa mebli z montażem

Od 25.02.2019 r. informacje o zamówieniach publicznych zamieszczane są na biuletynie informacji publicznej
PWSZ w Ciechanowie
pod adresem bip.pwszciechanow.edu.pl w zakładce Zamówienia publiczne

BEZPOŚREDNI ODNOŚNIK

button 2

tekst alternatywny

button

Informujemy, że rekrutacja na kierunek Pielęgniarstwo I stopnia została zakończona

 

SZKOLENIE BHP

 

Dla studentów pierwszego roku rozpoczynających naukę w roku akad. 2019/2020 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej (od 01.10.2019 obowiązuje nowa nazwa Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie) odbędzie się szkolenie wstępne w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, które jest warunkiem dopuszczenia do zajęć.

Terminarz szkoleń:

02.10.2019r.  godz. 900 dla studentów studiów stacjonarnych z wydziałów: Wydziału Nauk o Zdrowiu i Nauk Społecznych oraz Wydziału Inżynierii i Ekonomii – szkolenie odbędzie się w Auli Głównej w budynku uczelni ul. Wojska Polskiego 51.

04.10.2019r.  godz. 1630 dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Filia w Mławie, Wydział Nauk Technicznych i Społecznych - szkolenie odbędzie się w Auli w budynku uczelni, Mława, ul. Warszawska 52.

05.10.2019r.  godz.  1600 dla studentów studiów niestacjonarnych z wydziałów: Wydziału Nauk o Zdrowiu i Nauk Społecznych oraz Wydziału Inżynierii i Ekonomii – szkolenie odbędzie się w sali wykładowej nr 102 w budynku uczelni ul. Narutowicza 9.

Obecność na szkoleniu obowiązkowa!

KAG.262.10.2018 - dostawa mebli z montażem

 KAG.262.10.2018 Ciechanów, dnia 27.11.2018 r. 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż mebli dla Domu Studenta w Państwowej Wyszej Szkole Zawodowej w Ciechanowie.

Do pobrania:
1. SIWZ
2. Ogłoszenie o zamówieniu
3. Załączniki

Odpowiedzi na pytania z dnia 30.11.2018

Odpowiedzi na pytania z dnia 03.12.2018

KAG.262.10.2018 - informacja z otwarcia ofert z dnia 05.12.2018 r.INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU - 05.12.2018 r.

stopka