Zamówienia publiczne

Plan studiów - praca socjalna

Plan studiów I stopnia  - profil praktyczny    w 3 letnim cyklu kształcenia w systemie stacjonarnym w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Ciechanowie

stopka