Zamówienia publiczne

Praktyki pilotażowe

Rekrutacja praktykantów w ramach projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pt.  „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój       (PO WER) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Kierunek – PEDAGOGIKA

Lista zakwalifikowanych

Lista rezerwowa

Regulamin praktyk PEDAGOGIKA
Załączniki

Misja kierunku

MISJA KIERUNKU PEDAGOGIKA

Misja:

Wyrażamy głębokie przekonanie, że Wydział Ochrony Zdrowia i Nauk Humanistycznych stanie się ważną społecznością Uczelni, stanowiącą partnerską wspólnotę studentów, nauczycieli i innych pracowników.
Wierzymy, iż człowiek jest zasadniczo dobry. Wyrażamy nadzieję, iż można zbudować jedność w różnorodności. Ufamy, iż w oparciu o te kardynalne cnoty osiągniemy zamierzone cele.
Naszym celem jest:

  • sprawne i skuteczne organizowanie kształcenia studentów w celu uzyskania dyplomu licencjata pedagogiki;
  • wypracowanie atmosfery entuzjazmu dla kształtowania rozwoju ogólnego, profesjonalnego i naukowego każdego członka społeczności Wydziału Ochrony Zdrowia i Nauk Humanistycznych – Kierunku Pedagogika;
  • dążenie do rozwoju badań naukowych w zakresie pedagogiki;
  • pozostawanie w świadomości naszych absolwentów jako nieustającej Alma Mater.

Wyrażamy:

  • entuzjazm dla idei humanizmu w pedagogice i kształtowania troski o człowieka w każdym miejscu i w każdym czasie;
  • chęć wprowadzania innowacji dla doskonalenia naszego procesu dydaktyczno-wychowawczego;
  • wolę pracy zespołowej zarówno w codziennej działalności dydaktycznej jak i w badaniach naukowych.

stopka