Zamówienia publiczne

Komisje wydziałowe

Wydział Ochrony Zdrowia i Nauk Humanistycznych
PWSZ w Ciechanowie

Wydziałowa Komisja ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia

1. mgr Maria Kołtun – Przewodnicząca
2. dr Ewa Wiśniewska – Wiceprzewodnicząca
3. drTeresa Dworecka – Wiceprzewodnicząca

Członkowie:

4. prof. dr hab. Andrzej Ziemba
5. prof. dr hab. Ryszarda Cierzniewska
6. dr Andrzej Kaliszewski
7. dr Renata Tomaszewska – Lipiec
8. dr Bożena Ostrowska
9. mgr Marzena Drzewiecka
10. mgr Aneta Głuszniewska
11. mgr Agnieszka Kadecka
12. mgr Katarzyna Korycińska – Koniczuk
13. mgr Beata Kuczałek
14. studentka Kamila Wenda (kierunek pielęgniarstwo, rok III)
15. studentka Anna Nawotka (kierunek pielęgniarstwo, rok II)
16. studentka Aleksandra Karczewska (kierunek pedagogika, rok III)
17. studentka Dominika Guk (kierunek pedagogika, rok II)

Zespół ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia dla Kierunku Pielęgniarstwo

1. mgr Maria Kołtun – Przewodnicząca
2. dr Ewa Wiśniewska – Wiceprzewodnicząca

Członkowie:

3. prof. dr hab. Andrzej Ziemba
4. dr Bożena Ostrowska
5. mgr Agnieszka Kadecka
6. mgr Katarzyna Korycińska – Koniczuk
7. mgr Beata Kuczałek
8. studentka Kamila Wenda (kierunek pielęgniarstwo, rok III)
9. studentka Anna Nawotka (kierunek pielęgniarstwo, rok II)

Zespół ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia dla Kierunku Pedagogika

1. dr Andrzej Kaliszewski – Przewodniczący
2. dr Teresa Dworecka – Wiceprzewodnicząca

Członkowie:

3. prof. dr hab. Ryszarda Cierzniewska
4. dr Renata Tomaszewska – Lipiec
5. mgr Marzena Drzewiecka
6. mgr Aneta Głuszniewska
7. studentka Aleksandra Karczewska (kierunek pedagogika, rok III)
8. studentka Dominika Guk (kierunek pedagogika, rok II)

Wydziałowa Komisja ds. Oceny Jakości Kształcenia

1. mgr Joanna Wierzbicka – Przewodnicząca
2. dr Iwona Górska – Wiceprzewodnicząca
3. dr Małgorzata Marcysiak – Wiceprzewodnicząca

Członkowie:

4. prof. dr hab. Grażyna Skotnicka – Klonowicz
5. dr Daniel Bartosiewicz
6. dr Maria Gładyszewska
7. mgr Małgorzata Dziąg
8. mgr Marzena Kubala
9. mgr Agnieszka Kuskowska
10. mgr Małgorzata Tokarska
11. mgr Bożena Wernik
12. mgr Małgorzata Zagroba
13. studentka Magdalena Baranowska (kierunek pielęgniarstwo, rok III)
14. studentka Marta Michalina Zagroba (kierunek pielęgniarstwo, rok II)
15. studentka Martyna Muzińska (kierunek pedagogika, rok III)
16. studentka Katarzyna Czajkowska (kierunek pedagogika, rok II)

Zespół ds. Oceny Jakości Kształcenia dla Kierunku Pielęgniarstwo

1. mgr Joanna Wierzbicka – Przewodnicząca
2. dr Małgorzata Marcysiak – Wiceprzewodnicząca

Członkowie:

3. prof. dr hab. Grażyna Skotnicka – Klonowicz
4. mgr Małgorzata Dziąg
5. mgr Marzena Kubala
6. mgr Małgorzata Tokarska
7. mgr Małgorzata Zagroba
8. studentka Magdalena Baranowska (kierunek pielęgniarstwo, rok III)
9. studentka Marta Michalina Zagroba (kierunek pielęgniarstwo, rok II)

Zespół ds. Oceny Jakości Kształcenia dla Kierunku Pedagogika

1. dr Iwona Górska – Przewodniczący
2. dr Daniel Bartosiewicz – Wiceprzewodnicząca

Członkowie:

3. dr Maria Gładyszewska
4. mgr Agnieszka Kuskowska
5. mgr Bożena Wernik
6. studentka Martyna Muzińska (kierunek pedagogika, rok III)
7. studentka Katarzyna Czajkowska (kierunek pedagogika, rok II)

Rada Wydziału

Rada Wydziału 2016-2020

 • dr Bożena Ostrowska - Przewodnicząca
 • mgr Małgorzata Zagroba - Zastępca
 • Bożena Łaszcz - Sekretarz

Członkowie Rady:

 • prof. dr hab. Ryszarda Cierzniewska
 • prof. dr hab. Bożena Cukrowska
 • prof. dr hab. Ryszard Gerlach
 • prof. dr hab. Paweł Izdebski
 • prof. dr hab. Jan Kochanowski
 • prof. dr hab. Grażyna Skotnicka-Klonowicz
 • prof. dr hab. Andrzej Ziemba
 • dr Agnieszka Bukowska
 • dr Teresa Dworecka
 • dr Andrzej Kaliszewski
 • dr Małgorzata Marcysiak
 • dr Ewa Wiśniewska
 • mgr Marzena Drzewiecka
 • mgr Katarzyna Korycińska-Koniczuk
 • mgr Marzena Kubala
 • mgr Agnieszka Polens
 • Sylwia Kałoska – studentka
 • Żaneta Kowalska – studentka
 • Marta Lamch – studentka
 • Jarosław Leszczyński – student
 • Marta Michalina Zagroba – studentka

Dokumentacja praktyk

Druki do zaliczenia praktyki zawodowej/pedagogicznej dla studentów kierunku pedagogika

 1. Zaliczenia praktyki dokonuje opiekun praktyk z ramienia Wydziału na podstawie kompletu dokumentów zgromadzonych w indywidualnej teczce studenta oraz  na podstawie  ocen cząstkowych uzyskanych od mentorów praktyk zawartych w karcie studenckiej.
 2. Obowiązkowa  dokumentacja praktyki jest umieszczana w indywidualnej teczce studenta,  stanowi  ona podstawę do zaliczenia praktyki.  
 3. Integralnym dokumentem  do dokumentacji  praktyki pedagogicznej, stanowiącym podstawę do zaliczenia praktyki zawodowej jest: „Dziennik  zajęć praktycznych i praktyk pedagogicznych”, który podlega archiwizacji.  
 4. Mentorem jest opiekun/nauczyciel pracujący w placówce oświatowej, z którym uczelnia podpisała  umowę  dotyczącą realizacji praktyki.
 5. Z ramienia uczelni opiekunem praktyki zawodowej/pedagogicznej jest nauczyciel  akademicki powołany przez rektora na wniosek dziekana.

 I. Rok I

A. Obowiązek  studenta do gromadzenia dokumentacji

1. Sprawozdanie z wizyty w placówce – Załącznik Nr 1 
    Student  sporządza 3 sprawozdania
2. Karta obserwacji zajęć- Załącznik Nr 2 
    Student wypełnia 2 karty

II. Rok II i III

A. Obowiązek  studenta do gromadzenia dokumentacji

1. Karta obserwacji zajęć- Załącznik Nr 2
    Wypełnia student.
    Obowiązuje wypełnienie: 3  kart – praktyka śródroczna i 4 karty z każdej praktyki ciągłej (8 kart)

2. Karta obserwacji i oceny zajęć prowadzonych przez studenta- Załącznik Nr 3
    Wypełnia mentor. Obowiązuje wypełnienie  2 kart obserwacji dla każdego studenta.

3. Konspekt  zajęć – Załącznik Nr 4
    Przygotowuje  student.
    Obowiązuje przygotowanie : 
    - 2 konspektów z  praktyki śródocznej,
    - 5 konspektów z każdej praktyki ciągłej

3. Opinia przebiegu praktyki zawodowej/pedagogicznej - Załącznik Nr 5
    Wypełnia mentor  1 raz na zakończenie  każdej praktyki. 

 4. Arkusz ewaluacji praktyki  zawodowej/pedagogicznej - Załącznik Nr 6 
    Wypełnia student 1 raz na zakończenie  każdej praktyki.   

 

Druki do zaliczenia praktyki

1. Dla studentów I roku

Załącznik nr 1
Załącznik nr 2

2. Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna

Dla nauczycieli

Załącznik nr 3
Załącznik nr 5

Dla studentów

Załącznik nr 2
Załącznik nr 4
Załącznik nr 6

3. Logopedia

Dla nauczycieli

Załącznik nr 3
Załącznik nr 5

Dla studentów

Załącznik nr 2
Załącznik nr 4
Załącznik nr 6

Władze

Wydział Ochrony Zdrowia i Nauk Humanistycznych
PWSZ w Ciechanowie

Władze Wydziału 2016-2020

Dziekan Wydziału

bostrowska

dr n. hum. Bożena Ostrowska
e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Prodziekan Wydziału

mgr Małgorzata Zagroba
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

stopka