Czynne i bierne prawo wyborcze

Pracownicy PWSZ w Ciechanowie posiadający czynne prawo wyborcze
Pracownicy PWSZ w Ciechanowie posiadający bierne prawo wyborcze