You are here: HomeUczelniaArchiwum aktualnościAktualnościUROCZYSTOŚĆ Z OKAZJI ŚWIĘTA

button 2

tekst alternatywny

button

Informujemy, że rekrutacja na kierunek Pielęgniarstwo I stopnia została zakończona

 

SZKOLENIE BHP

 

Dla studentów pierwszego roku rozpoczynających naukę w roku akad. 2019/2020 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej (od 01.10.2019 obowiązuje nowa nazwa Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie) odbędzie się szkolenie wstępne w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, które jest warunkiem dopuszczenia do zajęć.

Terminarz szkoleń:

02.10.2019r.  godz. 900 dla studentów studiów stacjonarnych z wydziałów: Wydziału Nauk o Zdrowiu i Nauk Społecznych oraz Wydziału Inżynierii i Ekonomii – szkolenie odbędzie się w Auli Głównej w budynku uczelni ul. Wojska Polskiego 51.

04.10.2019r.  godz. 1630 dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Filia w Mławie, Wydział Nauk Technicznych i Społecznych - szkolenie odbędzie się w Auli w budynku uczelni, Mława, ul. Warszawska 52.

05.10.2019r.  godz.  1600 dla studentów studiów niestacjonarnych z wydziałów: Wydziału Nauk o Zdrowiu i Nauk Społecznych oraz Wydziału Inżynierii i Ekonomii – szkolenie odbędzie się w sali wykładowej nr 102 w budynku uczelni ul. Narutowicza 9.

Obecność na szkoleniu obowiązkowa!

UROCZYSTOŚĆ Z OKAZJI ŚWIĘTA

Rektor i Senat Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Ciechanowie

 insy2 bez godlo

mają zaszczyt zaprosić na

 UROCZYSTOŚĆ Z OKAZJI ŚWIĘTA PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W CIECHANOWIE,

 która odbędzie się w auli Uczelni przy ul. Wojska Polskiego 51 w Ciechanowie dnia 3 czerwca 2017 roku o godz. 12.00

PROGRAM UROCZYSTOŚCI

  • Hymn Państwowy
  • Gaude Mater Polonia
  • Wystąpienie JM Rektora
  • Wystąpienia zaproszonych Gości
  • Wręczenie odznaczeń
  • Gaudeamus igitur
  • Poczęstunek

stopka