Jesteś tutaj: HomeTerminarz rekrutacji

dla kandydata

UWAGA !

 

W związku ze zmianą nazwy uczelni oraz nadaniem jej imienia Ignacego Mościckiego Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie ogłasza konkurs na nowe logo uczelni skierowany do studentów oraz pracowników. Wszelkie informacje dotyczące konkursu zawarte są w regulaminie. 

Regulamin konkursu

Załącznik nr 1 - Formularz dla studentów (wersja edytowalna)

Załącznik nr 2 - Formularz dla pracowników (wersja edytowalna)


ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU


 

Terminarz rekrutacji 2018/2019

HARMONOGRAM REJESTRACJI I REKRUTACJI KANDYDATÓW
DO PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W CIECHANOWIE
NA ROK 2018/2019

Studia stacjonarne licencjackie i inżynierskie

Kierunki: bezpieczeństwo wewnętrzne, ekonomia, informatyka, inżynieria środowiska, mechanika i budowa maszyn, rolnictwo, pielęgniarstwo, pedagogika, elektronika i telekomunikacja, logistyka, praca socjalna

L.p

ETAPY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

TERMIN

1

POCZĄTEK REJESTRACJI KANDYDATÓW W IRK

11 czerwiec 2018

2

Koniec I etapu rejestracji kandydatów w IRK

28 lipca 2018

3

Składanie kompletu dokumentów w formie papierowej

do 28 lipca 2018
godz. 13:00

4

Ogłoszenie list postępowania kwalifikacyjnego na indywidualnych kontach kandydatów w IRK

2 sierpnia 2018

5

Potwierdzenie woli podjęcia studiów

 do 7 sierpnia 2018

6

Przekazywanie decyzji o przyjęcia na I rok studiów*

do 14 sierpnia 2018

7

II etap REJESTRACJI KANDYDATÓW W IRK

od 1 sierpnia 2018

8

Koniec rejestracji kandydatów w IRK

22 września 2018

9

Składanie kompletu dokumentów w formie papierowej

do 22 września 2018

10

Ogłoszenie list postępowania kwalifikacyjnego na indywidualnych kontach kandydatów w IRK

25 września 2018

11

Składanie potwierdzenia woli podjęcia studiów

do 26 września 2018

12

Przekazywanie decyzji o przyjęciu na I rok studiów*

do 29 września 2018

13

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA**

24 września - 04 października 2018

14

Ogłoszenie list postępowania kwalifikacyjnego na indywidualnych kontach kandydatów w IRK oraz składanie potwierdzenia woli podjęcia studiów

do 05 października 2018

*pod warunkiem wypełnienia ustalonego limitu przyjęć na I rok studiów

**pod warunkiem nie wypełnienia limitu miejsc na danym kierunku studiów

Studia niestacjonarne licencjackie i inżynierskie

Rekrutacja według kolejności zgłoszeń.

Kierunki: bezpieczeństwo wewnętrzne, ekonomia, mechanika i budowa maszyn, rolnictwo, logistyka

L.p

ETAPY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

TERMIN

1

POCZĄTEK REJESTRACJI KANDYDATÓW W IRK

11 czerwiec 2018

2

Koniec rejestracji kandydatów w IRK

22 września 2018

3

Składanie kompletu dokumentów w formie papierowej

do 22 września 2018

4

Ogłoszenie wyników rekrutacji na studia niestacjonarne

25 września 2018

5

Potwierdzenie woli podjęcia studiów

do 26 września 2018

6

Przekazywanie decyzji o przyjęcia na I rok studiów*

do 29 września 2018

7

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA**

24 września - 04 października 2018

8

Ogłoszenie wyników rekrutacji na studia niestacjonarne oraz potwierdzenie woli podjęcia studiów

do 05 paćdziernika 2018

*pod warunkiem wypełnienia ustalonego limitu przyjęć na I rok studiów

**pod warunkiem nie wypełnienia limitu miejsc na danym kierunku studiów

stopka