Jesteś tutaj: HomeStudia niestacjonarne

dla kandydata

Studia niestacjonarne

Inżynieria środowiska - odpłatność 2300 zł za semestr

 • specjalność: inżynieria komunalna
 • specjalność: sieci i instalacje płynowe
 • specjalność: technologie energetyczne

Mechanika i budowa maszyn - odpłatność 2400 zł za semestr

 • specjalność: inżynieria produkcji
 • specjalność: maszyny i urządzenia energetyczne
 • specjalność: mechatronika

Rolnictwo - odpłatność 2200 zł za semestr

 • specjalność: zarządzanie w agrobiznesie
 • specjalność: mechanizacja rolnictwa
 • specjalność: ochrona środowiska przyrodniczego

Ekonomia - odpłatność 2200 zł za semestr

 • specjalność: zarządzanie i finanse w przedsiębiorstwie międzynarodowym
 • specjalność: bankowość i rynek finansowy
 • specjalność: administracja i finanse sektora publicznego
 • specjalność: finanse i rachunkowość przedsiębiorstw

Elektronika i telekomunikacja - odpłatność 2200 zł za semestr

 • specjalność: teleinformatyka
 • specjalność: elektronika przemysłowa

Informatyka - odpłatność 2300 zł za semestr

 • specjalność: inżynieria systemów oprogramowania (ISO-CSE in English)
 • specjalność: informatyka w procesach biznesowych

Pedagogika - odpłatność 2300 zł za semestr

 • specjalność: edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
 •  specjalność: logopedia

Bezpieczeństwo wewnętrzne - odpłatność 2200 zł za semestr

 • specjalność: zarządzanie kryzysowe 
 • specjalność: bezpieczeństwo informacyjne
 • specjalność: rzecznik prasowy służb mundurowych

Logistyka

 • specjalność: logistyka i spedycja w transporcie drogowym
 • specjalność: logistyka w przedsiębiorstwie przemysłowym

Praca socjalna

 • specjalność: praca socjalna w pomocy społecznej
 • specjalność: praca socjalna w obszarze przemocy i uzależnień

*kierunek będzie uruchomiony po uzyskaniu zgody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

stopka