Jesteś tutaj: HomeStudia niestacjonarne

dla kandydata

button 2

tekst alternatywny

button

 

Studia niestacjonarne

Bezpieczeństwo wewnętrzne (6 sem.) - odpłatność 2500 zł za semestr

 • specjalność: zarządzanie kryzysowe 
 • specjalność: bezpieczeństwo informacyjne
 • specjalność: rzecznik prasowy służb mundurowych

Ekonomia (6 sem.) - odpłatność 2500 zł za semestr

 • specjalność: zarządzanie i finanse w przedsiębiorstwie międzynarodowym
 • specjalność: bankowość i rynek finansowy
 • specjalność: administracja i finanse sektora publicznego
 • specjalność: finanse i rachunkowość przedsiębiorstw

Informatyka (7 sem.) - odpłatność 2600 zł za semestr

 • specjalność: inżynieria systemów oprogramowania (ISO – CSE in English)
 • specjalność: informatyka w procesach biznesowych

Inżynieria środowiska (7 sem.) - odpłatność 2600 zł za semestr

 • specjalność: inżynieria komunalna
 • specjalność: sieci i instalacje płynowe
 • specjalność: technologie energetyczne

Logistyka (6 sem.) - odpłatność 2500 zł za semestr

 • specjalność: logistyka i spedycja w transporcie drogowym
 • specjalność: logistyka w przedsiębiorstwie przemysłowym

Mechanika i budowa maszyn (7 sem.) - odpłatność 2600 zł za semestr

 • specjalność: inżynieria produkcji
 • specjalność: maszyny i urządzenia energetyczne
 • specjalność: mechatronika

Pielęgniarstwo (4 sem.) studia drugiego stopnia - odpłatność 2500 zł za semestr

Rolnictwo (7 sem.) - odpłatność 2500 zł za semestr

 • specjalność: zarządzanie w agrobiznesie
 • specjalność: mechanizacja rolnictwa
 • specjalność: ochrona środowiska przyrodniczego

Zarządzanie (4 sem.) studia drugiego stopnia - odpłatność 2600 zł za semestr

 • specjalność: zarządzanie przedsiębiorstwem
 • specjalność: zarządzanie finansami

stopka