Studia Mazowieckie - kwartalnik naukowy

© Copyright by Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora
© Copyright by Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie

ISSN 1231-2797

Wydawcy

Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora
ul. Daszyńskiego 17, 06-100 Pułtusk
tel./fax (23) 692 50 82
e-mail: rektorat@ah.edu.pl
www.ah.edu.pl

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie
ul. Narutowicza 9, 06-400 Ciechanów
tel./fax (23) 672 20 50
e-mail: rektorat@pwszciechanow.edu.pl
www.pwszciechanow.edu.pl

Adres redakcji

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie
ul. Narutowicza 9, 06-400 Ciechanów
tel./fax (23) 672 20 50
e-mail: studia.mazowickie@pwszciechanow.edu.pl,
zptasiewicz@ciechanow.powiat.pl
www.pwszciechanow.edu.pl

Problematyka czasopisma dotyczy głównie dziejów Mazowsza, jak też zagadnień współczesnych regionu. Na łamach kwartalnika prezentują swoje wyniki badań naukowcy, a także doktoranci, regionaliści, eksperci różnorodnych dziedzin nauk humanistycznych, związanych tematycznie ze współczesnymi problemami mieszkańców Mazowsza.

Redakcja wprowadziła kluczowe procedury recenzowania artykułów zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W celu zabezpieczenia oryginalności artykułów publikowanych na łamach „Studiów Mazowieckich” stosuje również zasady, mające na celu przeciwdziałaniu przypadkom „ghostwriting” oraz „guest authorship”.