Jesteś tutaj: HomeStudia MazowieckieRada Naukowa i Skład Redakcji

Rada Naukowa i Skład Redakcji

Rada Naukowa

prof. dr hab. Adam Koseski - przewodniczący - Akademia Humanistyczna w Pułtusku
prof. nadzw. dr hab. Leszek Zygner - wiceprzewodniczący - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie

członkowie:
prof. Roman Baron - Instytut Historii Czeskiej Akademii Nauk w Pradze
prof. Peter Brandt - Uniwersytet w Hagen (Niemcy)

prof. dr hab. Andrzej Buko - Instytut Historii PAN w Warszawie
prof. dr hab. Andrzej Chojnowski - Uniwersytet Warszawski
prof. Leonid Czernoryż - Moskiewska Akademia Ekonomii i Prawa
prof. dr hab. Marian Dygo - Akademia Humanistyczna w Pułtusku
prof. Olga Gorbaczewa - Białoruski Uniwersytet Państwowy w Mińsku
ks. prof. dr hab. Waldemar Graczyk - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
ks. prof. dr hab. Michał Grzybowski - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
dr Aleksander Kociszewski - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie
prof. Waldemar Könighaus - Uniwersytet w Getyndze (Niemcy)
prof. Istvan Kovacs - Instytut Historii Węgierskiej Akademii Nauk w Budapeszcie
prof. dr hab. Jan Lewandowski - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
prof. dr hab. Bronisław Nowak - Akademia Humanistyczna w Pułtusku
dr hab. Zbigniew Siemiątkowski - Uniwersytet Warszawski
prof. dr hab. Andrzej Skrzypek - Akademia Humanistyczna w Pułtusku
prof. dr hab. Andrzej Szwarc - Uniwersytet Warszawski
dr Ryszard Walczak - Ciechanowskie Towarzystwo Naukowe
prof. Leonid Zaszkilniak - Lwowski Uniwersytet Narodowy (Ukraina)
prof. Igor Żukowski - Bałtycki Federalny Uniwersytet w Kaliningradzie

Redakcja

prof. dr hab. Janusz Szczepański – redaktor naczelny
dr Zbigniew Ptasiewicz - zastępca redaktora naczelnego
dr Radosław Lolo – sekretarz naukowy
członkowie redakcji:
dr Marta Milewska
dr Jolanta Załęczny
mgr Monika Szeszko-Zaborowska

stopka