You are here: HomeKwartalnik Naukowy "Studia Mazowieckie"

Wydawnictwo

button 2

tekst alternatywny

button

Informujemy, że rekrutacja na kierunek Pielęgniarstwo I stopnia została zakończona

 

SZKOLENIE BHP

 

Dla studentów pierwszego roku rozpoczynających naukę w roku akad. 2019/2020 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej (od 01.10.2019 obowiązuje nowa nazwa Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie) odbędzie się szkolenie wstępne w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, które jest warunkiem dopuszczenia do zajęć.

Terminarz szkoleń:

02.10.2019r.  godz. 900 dla studentów studiów stacjonarnych z wydziałów: Wydziału Nauk o Zdrowiu i Nauk Społecznych oraz Wydziału Inżynierii i Ekonomii – szkolenie odbędzie się w Auli Głównej w budynku uczelni ul. Wojska Polskiego 51.

04.10.2019r.  godz. 1630 dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Filia w Mławie, Wydział Nauk Technicznych i Społecznych - szkolenie odbędzie się w Auli w budynku uczelni, Mława, ul. Warszawska 52.

05.10.2019r.  godz.  1600 dla studentów studiów niestacjonarnych z wydziałów: Wydziału Nauk o Zdrowiu i Nauk Społecznych oraz Wydziału Inżynierii i Ekonomii – szkolenie odbędzie się w sali wykładowej nr 102 w budynku uczelni ul. Narutowicza 9.

Obecność na szkoleniu obowiązkowa!

Studia Mazowieckie - kwartalnik naukowy

© Copyright by Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora
© Copyright by Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie

ISSN 1231-2797

Wydawcy

Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora
ul. Daszyńskiego 17, 06-100 Pułtusk
tel./fax (23) 692 50 82
e-mail: rektorat@ah.edu.pl
www.ah.edu.pl

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie
ul. Narutowicza 9, 06-400 Ciechanów
tel./fax (23) 672 20 50
e-mail: rektorat@pwszciechanow.edu.pl
www.pwszciechanow.edu.pl

Adres redakcji

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie
ul. Narutowicza 9, 06-400 Ciechanów
tel./fax (23) 672 20 50
e-mail: studia.mazowickie@pwszciechanow.edu.pl,
zptasiewicz@ciechanow.powiat.pl
www.pwszciechanow.edu.pl

Problematyka czasopisma dotyczy głównie dziejów Mazowsza, jak też zagadnień współczesnych regionu. Na łamach kwartalnika prezentują swoje wyniki badań naukowcy, a także doktoranci, regionaliści, eksperci różnorodnych dziedzin nauk humanistycznych, związanych tematycznie ze współczesnymi problemami mieszkańców Mazowsza.

Redakcja wprowadziła kluczowe procedury recenzowania artykułów zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W celu zabezpieczenia oryginalności artykułów publikowanych na łamach „Studiów Mazowieckich” stosuje również zasady, mające na celu przeciwdziałaniu przypadkom „ghostwriting” oraz „guest authorship”.

stopka