Jesteś tutaj: HomeSamorządKomisja Wyborcza

baner UE

Zapraszamy do udziału w projekcie
„Dobry start – Akademickie Biuro Karier „PARTNER”  PWSZ  w  Ciechanowie”

Państwowa Wyższa   Szkoła   Zawodowa  w Ciechanowie otrzymała dofinansowanie ze środków UE w  konkursie   realizowanym  przez  Narodowe  Centrum Badań i Rozwoju, dot. wspierania  świadczenia wysokiej jakości usług przez  Akademickie Biura Karier.  W projekcie zakłada się poszerzenie zakresu i polepszenie   jakości   usług świadczonych  przez  Biuro  Karier na rzecz studentów rozpoczynających aktywność   zawodową   na  rynku  pracy,  w  zakresie  poradnictwa   zawodowego  oraz  w zakresie zakładania  własnej  działalności  gospodarczej.

Czytaj całość

Komisja Wyborcza

Komisja Wyborcza Samorządu Studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie jest organem przeprowadzającym i nadzorującym wybory m.in. do organów Samorządu Studentów.

Do wyłącznych kompetencji Komisji Wyborczej należy:

  1. Sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów Regulaminu.
  2. Uchwalanie kalendarza wyborów na rok akademicki.
  3. Przeprowadzanie wyborów elektorów studenckich, senatorów i członków Rad Wydziału.
  4. Ustalanie wzorów formularzy i druków wyborczych.

Do kompetencji Komisji Wyborczej należy:

  1. Opiniowanie przepisów Ordynacji na zasadach określonych w Regulaminie.
  2. Rozstrzyganie wątpliwości związanych z wyborami.
  3. Ustalanie szczegółowych zasad przeprowadzania wyborów.
  4. Wykonywanie innych zadań określonych w Ordynacji.

Przewodniczący Komisji Wyborczej Samorządu Studentów
Piotr Kowalski

stopka