Jesteś tutaj: HomeSamorządKomisja Rewizyjna

baner UE

Zapraszamy do udziału w projekcie
„Dobry start – Akademickie Biuro Karier „PARTNER”  PWSZ  w  Ciechanowie”

Państwowa Wyższa   Szkoła   Zawodowa  w Ciechanowie otrzymała dofinansowanie ze środków UE w  konkursie   realizowanym  przez  Narodowe  Centrum Badań i Rozwoju, dot. wspierania  świadczenia wysokiej jakości usług przez  Akademickie Biura Karier.  W projekcie zakłada się poszerzenie zakresu i polepszenie   jakości   usług świadczonych  przez  Biuro  Karier na rzecz studentów rozpoczynających aktywność   zawodową   na  rynku  pracy,  w  zakresie  poradnictwa   zawodowego  oraz  w zakresie zakładania  własnej  działalności  gospodarczej.

Czytaj całość

Komisja Rewizyjna

Komisja Rewizyjna Samorządu Studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie to organ, składający się z 5 członków wybieranych przez Radę Samorządu Studentów PWSZ.

Zakres zadań Komisji obejmuje kontrolę działalności Zarządu, a w szczególności:

  1. Realizację uchwał Rady Samorządu Studentów.
  2. Realizację budżetu Samorządu.
  3. Dysponowanie środkami materialnymi Samorządu.
  4. Decyzje lokalowe.

Do wyłącznych kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

  1. Kontrolowanie działań Zarządu.
  2. Kontrolowanie działań Komisji Wyborczej.
  3. Wnioskowanie o udzielenie absolutorium Zarządowi.
  4. Rozpatrywanie protestów wyborczych, zgodnie z postanowieniami Ordynacji.
  5. Ustalanie wzoru formularza protestu wyborczego.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Samorządu Studentów
Jakub Pawłowski

stopka