Jesteś tutaj: HomePomoc socjalna

Informacja dla studentów dotycząca stypendium i form pomocy materialnej w roku akademickim 2016/2017

W DNIU 14 PAŹDZIERNIKA WNIOSKI O STYPENDIUM NIE BĘDĄ PRZYJMOWANE


Studenci zainteresowani otrzymaniem stypendium i formy pomocy materialnej w Roku Akademickim 2016/2017 powinni złożyć wniosek z odpowiednimi załącznikami do 17 października 2016 r. do godz. 14:00. Wnioski złożone po tym terminie będą rozpatrywane na kolejnych posiedzeniach komisji stypendialnych.

Od 3 października wnioski są przyjmowane w godzinach 8.00- 15.00 w pokoju nr 18.

Wysokość dochodu uprawniającego studenta do ubiegania się o stypendium socjalne będzie wynosił 830 zł netto miesięcznie na 1 członka rodziny studenta (uwzględniając dochód w 2015 roku).
Przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego zostanie opublikowany przez GUS w ostatnich dniach września i zamieszczony na stronie.
Przed wypełnieniem wniosków prosimy o zapoznanie się z aktualnym na rok akademicki 2016/2017 Regulaminem ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla Studentów, a w szczególności z wymogami wynikającymi z regulaminu dotyczącymi:
• zasad ustalania i dokumentowania dochodu do stypendium socjalnego, zapomogi,
• stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych,
• stypendium rektora dla najlepszych studentów, wymogi dotyczące osiągnięć (wymóg z regulaminu potwierdzony i opisany we wniosku).
UWAGA - Wskazane jest wcześniejsze składanie wniosków tj. we wrześniu. W tym czasie będzie możliwość uzyskania pomocy przy wypełnianiu wniosku (z wyłączeniem dni 15-17 września).

WNIOSKU BĘDĄ PRZYJMOWANE RÓWNIEŻ 8 PAŹDZIERNIKA W PIERWSZĄ SOBOTĘ PODCZAS ZJAZDU DLA STUDENTÓW NIESTACJONARNYCH W GODZINACH 9.00-13.00 POKÓJ NR 18.
Bardzo ważne jest złożenie pełnej dokumentacji załączonej do wniosku.

Dział Kształcenia i Spraw Studenckich

Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie na rok akademicki 2016/2017

Zarządzenie nr 38/2016 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie: Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie na rok akademicki 2016/2017

stopka