Decyzja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dotycząca zgody na prowadzenie studiów pierwszego stopnia na kierunku LOGISTYKA