Jesteś tutaj: HomeLOGISTYKASpecjalności

Specjalności

W ramach kierunku LOGISTYKA realizowane są dwie specjalności: logistyka i spedycja w transporcie drogowym oraz logistyka w przedsiębiorstwie produkcyjnym.

Logistyka i spedycja w transporcie drogowym

Absolwent specjalności logistyka i spedycja w transporcie drogowym uzyska wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne, które będą podstawą do pracy w zakresie logistyki transportu ludzi i towarów, projektowania systemów transportowych oraz realizacji zadań związanych z planowaniem i realizacją zadań wynikających z nowoczesnego łańcucha dostaw, dystrybucji towarów i zarządzania nimi, z zastosowaniem nowoczesnych technik informatycznych. Absolwent  tej specjalności będzie się wyróżniał dużą znajomością zagadnień planowania logistycznego, znajomością języków obcych, zastosowaniem nowoczesnych technologii transportu, zarządzania flotą pojazdów, znajomością efektywnego przygotowania procesu przewozowego oraz dużymi kwalifikacjami do kierowania firmą transportowo - spedycyjną. Wiedzę praktyczną pozwolą zdobyć zajęcia w ramach praktyk zawodowych, którą studenci będą odbywać w firmach spedycyjnych, przedsiębiorstwach transportu drogowego i terminalach przeładunkowych.

Logistyka w przedsiębiorstwie produkcyjnym

Absolwent specjalności logistyka w przedsiębiorstwie produkcyjnym uzyska wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne, które będą podstawą do pracy w zakresie planowania i sterowania produkcji w przedsiębiorstwie, efektywnego zarządzania transportowanych surowców i materiałów, części zamiennych, półfabrykatów i produktów gotowych po zakończeniu procesu produkcyjnego, realizacji zadań wynikających z procesu produkcyjnego z zastosowaniem nowoczesnych technik informatycznych. Absolwent tej specjalności będzie wyróżniał się dużą znajomością zagadnień związanych ze sferą produkcji w przedsiębiorstwach, znajomością języków obcych, kierowaniem przedsiębiorstwem produkcyjnym. Wiedzę praktyczną pozwolą zdobyć zajęcia w ramach praktyk zawodowych, którą studenci będą odbywać w największych zakładach produkcyjnych naszego regionu takich jak: LG Electronics, WIPASZ i CEDROB.

KARTY PRZEDMIOTÓW

Karty przedmiotów są dostępne po zalogowaniu się do platformy MOODLE

stopka