Jesteś tutaj: HomeLOGISTYKAProgramy kształcenia

Programy kształcenia

Studia na kierunku LOGISTYKA trwają 3 lata i mogą być prowadzone w dwóch trybach: studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. Po ich ukończeniu absolwent uzyskuje tytuł licencjata. Student ma do wyboru jedną z dwóch specjalności na tym kierunku, tj.: logistyka i spedycja w transporcie drogowym oraz logistyka w przedsiębiorstwie produkcyjnym.

Studia na kierunku logistyka prowadzone są w oparciu o praktyczny profil kształcenia. Co polega na dużym udziale w programie studiów zajęć warsztatowych i laboratoryjnych, prowadzonych przez nauczycieli o dużym dorobku zawodowym zdobytym w trakcie wykonywania obowiązków służbowych w przedsiębiorstwach produkcyjnych, firmach transportowych, logistycznych i spedycyjnych. Oparcie programu studiów o zajęcia praktyczne nie eliminuje zajęć teoretycznych – wykładów i ćwiczeń, w ramach których studenci poznają podstawy prawa gospodarczego i celnego, zarządzania procesami produkcyjnymi, towaroznawstwa, ekonometrii i statystyki. Szczególnie duży nacisk w programie studiów położony jest na zapoznanie studentów z technologiami informacyjnymi wykorzystywanymi w zarządzaniu firmą – od typowych arkuszy kalkulacyjnych po specjalistyczne oprogramowanie firm logistycznych, spedycyjnych. Na zajęciach w laboratoriach komputerowych studenci będą tworzyli schematy organizacyjne i harmonogramy procesów produkcyjnych i dostaw materiałowych, symulowali pracę firm spedycyjnych i transportowych, prowadzili gospodarkę magazynową i optymalizowali koszty działalności.
Program studiów dla kierunku LOGISTYKA przewiduje odbycie praktyki zawodowej, która powinna być związana z ich przyszłym miejscem pracy. Łączny wymiar praktyk wynosi 12 tygodni. Odbywają się one w okresie wakacyjnym tj. po drugim semestrze – 6 tygodni i po czwartym – kolejne 6 tygodni.

Przedmioty na wszystkich specjalnościach na kierunku logistyka

Przedmioty kształcenia ogólnego:

 • Język angielski
 • Technologia informacyjna
 • Ergonomia i BHP
 • Ochrona własności intelektualnej
 • Wychowanie fizyczne
 • Filozofia
 • Podstawy wiedzy o języku polskim
 • Historia gospodarcza
 • Psychologia
 • Warsztaty komunikacji interpersonalnej

Przedmioty kształcenia podstawowego:

 • Matematyka
 • Statystyka
 • Zarządzanie
 • Inżynieria systemów i analiza systemowa
 • Ekonomia
 • Finanse i rachunkowość
 • Marketing
 • Towaroznawstwo
 • Etyka zawodowa
 • Prawo

Przedmioty kierunkowe:

 • Zarządzanie produkcją i usługami
 • Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw
 • Infrastruktura logistyczna
 • Logistyka produkcji
 • Logistyka zaopatrzenia
 • Logistyka dystrybucji
 • Normalizacja i zarządzanie jakością w logistyce
 • Ekonomika transportu
 • Projektowanie procesów logistycznych
 • Ekologistyka
 • Prognozowanie gospodarcze
 • Systemy informatyczne w logistyce
 • Logistyka miejska
 • Transport i spedycja
 • Ekonometria

Przedmioty specjalnościowe:

Logistyka i spedycja w transporcie drogowym

 • Prawo i ubezpieczenia w transporcie
 • Międzynarodowy rynek usług logistycznych i spedycyjnych
 • Laboratorium systemów informatycznych w transporcie
 • Opakowania i jednostki ładunkowe
 • Systemy i infrastruktura transportu
 • Obsługa celna w przepływie towarów
 • Organizacja centrów logistycznych i spedycyjnych
 • Dokumentacja w transporcie drogowym
 • Negocjacje w łańcuchu dostaw
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem transportowym
 • Technologia transportu i przeładunku

Logistyka w przedsiębiorstwie produkcyjnym

 • Zarządzanie zapasami
 • Gospodarka magazynowa
 • Systemy klasy ERP w zarządzaniu przedsiębiorstwem
 • Zarządzanie ryzykiem w logistyce
 • Rachunkowość zarządcza w przedsiębiorstwie
 • Zarządzanie sprzedażą i obsługą klienta
 • Analiza rynku i konkurencji
 • Logistyka recyklingu i utylizacji
 • Laboratorium procesów logistycznych w przedsiębiorstwie
 • Planowanie i sterowanie produkcji w przedsiębiorstwie
 • Kaizen i metody rozwiązywania problemów produkcyjnych

Szczegółowy plan studiów dostępny jest po zalogowaniu do platformy MOODLE

stopka