Jesteś tutaj: HomeKto może zostać studentem

dla kandydata

UWAGA !

 

W związku ze zmianą nazwy uczelni oraz nadaniem jej imienia Ignacego Mościckiego Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie ogłasza konkurs na nowe logo uczelni skierowany do studentów oraz pracowników. Wszelkie informacje dotyczące konkursu zawarte są w regulaminie. 

Regulamin konkursu

Załącznik nr 1 - Formularz dla studentów (wersja edytowalna)

Załącznik nr 2 - Formularz dla pracowników (wersja edytowalna)


ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU


 

Kto może zostać studentem

Kto może zostać studentem Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie?

Zgodnie z art. 169 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365) oraz Statutem PWSZ w Ciechanowie, studentem Uczelni może zostać osoba:

- posiada świadectwo dojrzałości;
- uzyskała pozytywny wynik postępowania kwalifikacyjnego;
- złożyła pisemne potwierdzenia zamiaru studiowania.

Przyjęcie w poczet studentów Uczelni następuje z chwilą immatrykulacji i złożenia następującego ślubowania:

"Ślubuję uroczyście, że: będę wytrwale dążyć do zdobywania wiedzy i rozwoju własnej osobowości, odnosić się z szacunkiem do władz Uczelni i wszystkich członków jej społeczności, stosować prawa i obyczaje akademickie oraz całym postępowaniem dbać o godność i honor studenta Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie".

stopka