Wydział Ochrony Zdrowia i Nauk Humanistycznych
PWSZ w Ciechanowie

Wydziałowa Komisja ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia

1. mgr Maria Kołtun – Przewodnicząca
2. dr Ewa Wiśniewska – Wiceprzewodnicząca
3. drTeresa Dworecka – Wiceprzewodnicząca

Członkowie:

Zespół  ds. Zapewnienia Jakości  Kształcenia dla Kierunku  Pedagogika

  1.   dr Teresa Dworecka – Przewodniczący
  2.   prof. dr hab. Ryszarda Cierzniewska – Wiceprzewodnicząca

Członkowie:

Zespół ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia dla Kierunku Pielęgniarstwo

1. mgr Maria Kołtun – Przewodnicząca
2. dr Ewa Wiśniewska  – Wiceprzewodnicząca

Członkowie:

Zespół  ds. Zapewnienia Jakości  Kształcenia dla Kierunku  Praca socjalna

1.   dr Arkadiusz Góralczyk – Przewodniczący
2.   prof. dr hab. Leszek Zygner – Wiceprzewodniczący

Członkowie:

Wydziałowa Komisja ds. Oceny Jakości Kształcenia

1. mgr Joanna Wierzbicka – Przewodnicząca
2. dr Iwona Górska –  Wiceprzewodnicząca
3. dr Małgorzata Marcysiak – Wiceprzewodnicząca

Członkowie:

Zespół ds. Oceny Jakości Kształcenia dla Kierunku Pielęgniarstwo

1. mgr Joanna Wierzbicka – Przewodnicząca
2. dr Małgorzata Marcysiak – Wiceprzewodnicząca

Członkowie:

Zespół ds. Oceny Jakości Kształcenia dla Kierunku Pedagogika

1. dr Iwona Górska – Przewodnicząca
2. dr Daniel Bartosiewicz –  Wiceprzewodniczący

Członkowie:

1.       prof. dr hab. Andrzej Ziemba

2.       prof. dr hab. Ryszarda Cierzniewska

3.       prof. dr hab. Leszek Zygner

4.       dr Arkadiusz Góralczyk

5.       dr Bożena Ostrowska

6.       mgr Marzena Drzewiecka

7.       mgr Aneta Głuszniewska

8.       mgr Agnieszka Kadecka

9.       mgr Katarzyna Korycińska – Koniczuk

10.    mgr Beata Kuczałek

11.    mgr Miłosz Marcysiak

12.    mgr Aneta Wernik

13.   studentka Katarzyna Suchecka (kierunek pedagogika, rok I)

14.   studentka Dominika Guk (kierunek pedagogika, rok III)

15.   studentka Aleksandra Purzycka (kierunek pielęgniarstwo, rok I)

16.   studentka Anna Maruszewska (kierunek pielęgniarstwo, rok III)

17.   studentka Małgorzata Niewiadomska (kierunek praca socjalna, rok I)

18.   studentka Natalia Plińska (kierunek praca socjalna, rok I)