Jesteś tutaj: HomeKoło Naukowe

Koło Naukowe

Koło Naukowe Przyszłych Inżynierów już od kilku lat prężnie działa i rozwija się przy Zakładzie Inżynierii Środowiska na Wydziale Inżynierii i Ekonomii w PWSZ w Ciechanowie. Koło Naukowe prowadzi działalność naukowo-badawczą, szerząc tym samym inicjatywę promowania inżynierii środowiska, jako dziedziny istotnie wspomagającej rozwój równowagi zachowań środowiska przyrodniczego. Koło Naukowe powstało z inicjatywy mgr Marty Leszczyńskiej – wykładowcy w Zakładzie Inżynierii Środowiska oraz Adriana Brzozowskiego – studenta kierunku Inżynieria Środowiska. Misją Koła Naukowego jest: pogłębianie wiedzy, rozwijanie zainteresowań i umiejętności studentów w zakresie technologii wspomagających rozwiązywanie problemów technologicznych oraz organizacyjnych związanych z zasobami środowiska.
Cele szczegółowe to:
1. Rozwijanie i kształtowanie życia naukowego wśród studentów oraz współpracy z lokalnymi firmami,
2. Prowadzenie w ramach i pod patronatem Uczelni prac naukowo-badawczych,
3. Wykorzystanie zdobytej wiedzy w życiu studenta,
4. Promowanie Uczelni,
5. Rozwijanie umiejętności organizacyjnych i interpersonalnych członków Koła.
Studenci w ramach działalności Koła Naukowego Przyszłych Inżynierów wykorzystują zdobytą podczas studiów wiedzę oraz poszerzają własne zainteresowania. Wraz z opiekunem Koła Naukowego angażują się w tworzenie oraz przeprowadzanie kursów rozwijających i poszerzających zainteresowania z tworzenia stron internetowych na platformach WordPress i Joomla oraz tworzenia dwuwymiarowego i trójwymiarowego komputerowego wspomagania projektowania w programie AutoCad. Kursy prowadzone przez studentów Koła Naukowego Przyszłych Inżynierów cieszą się dużym zainteresowanie wśród studentów oraz pracowników PWSZ. Szkolenia odbywają się we współpracy z biurem karier "Partner", w ramach zadania "Lepsze przygotowanie studentów i absolwentów PWSZ do wejścia na rynek pracy". Członkowie Kola Naukowego Przyszłych Inżynierów są inicjatorami wydarzenia "Dzień Inżyniera", mającego na celu promowanie zawodu inżyniera oraz szerzenie świadomości na temat inżynierii środowiska. Sympozjum z okazji dnia inżyniera ma charakter cykliczny, pokrywa się z ogólnoświatowym dniem inżyniera. W ramach sympozjum studenci mają możliwość przedstawienia i dzielenia się swoją wiedzą oraz umiejętnościami dotyczącymi unieszkodliwiania ścieków i odpadów, melioracji, zaopatrzenia w wodę, ogrzewnictwa i klimatyzacji, ochrony powietrza, monitoringu i ochrony środowiska, gazownictwa, chłodnictwa i energetyki. Studenci Koła Naukowego Przyszłych Inżynierów swoje dokonania prezentują również podczas konferencji ogólnokrajowych, a wyniki ich prac publikowane są w monografiach naukowych. Studenci uczestniczą również w wyjazdach do okolicznych firm. Wizyty w lokalnych i sąsiadujących firmach są cennym doświadczeniem poszerzającym wiedzę studentów, wpływając tym samym na rozwijanie kompetencji oraz kształcenie nowych umiejętności, istotnych dla przyszłego pracodawcy.
Praca, pasja i zaangażowanie studentów w ramach koła naukowego znajduje swoje odzwierciedlenie w samozadowoleniu oraz comiesięcznym stypendium naukowym, przyznawanym za osiągnięcia naukowe.

stopka