Jesteś tutaj: HomeKierunek PIELĘGNIARSTWOKomisje

Komisje

Zespół ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia dla Kierunku Pielęgniarstwo

 1. mgr Maria Kołtun – Przewodnicząca,
 2. dr Ewa Wiśniewska  - Wiceprzewodnicząca,

Członkowie:

 1. prof. dr hab. Andrzej Ziemba,
 2. dr Bożena Ostrowska

 3. mgr Agnieszka Kadecka
 4. mgr Katarzyna Korycińska – Koniczuk

 5. mgr Beata Kuczałek
 6. studentka Kamila Wenda (kierunek pielęgniarstwo, rok III)

 7. studentka Anna Nawotka (kierunek pielęgniarstwo, rok II)

Zespół ds. Oceny Jakości Kształcenia dla Kierunku Pielęgniarstwo

 1. mgr Joanna Wierzbicka – Przewodnicząca,
 2. dr małgorzata Marcysiak - Wiceprzewodnicząca,

Członkowie:,

 1. prof. dr hab. Grażyna Skotnicka – Klonowicz

 2. mgr Małgorzata Dziąg
 3. mgr Marzena Kubala

 4. mgr Małgorzata Tokarska
 5. mgr Małgorzata Zagroba

 6. studentka Magdalena Baranowska (kierunek pielęgniarstwo, rok III)
 7. studentka Marta Michalina Zagroba (kierunek pielęgniarstwo, rok II)

Komisja Bioetyki

 1. Prof. dr hab. med. Grażyna Skotnicka-Klonowicz - Przewodnicząca
 2. Dr n. hum. Bożena Ostrowska - Sekretarz
 3. Dr n. hum. Małgorzata Marcysiak - członek

1.         dr Bożena Ostrowska

2.         mgr Agnieszka Kadecka

3.         mgr Katarzyna Korycińska – Koniczuk

4.         mgr Beata Kuczałek

5.         studentka Kamila Wenda (kierunek pielęgniarstwo, rok III)

6.         studentka Anna Nawotka (kierunek pielęgniarstwo, rok II)

stopka