Jesteś tutaj: HomeKierunek Praca SocjalnaWIZJA KIERUNKU

WIZJA KIERUNKU

Wydział Ochrony Zdrowia i Nauk Humanistycznych w obszarze kształcenia przyszłych pracowników socjalnych dostrzega potrzeby środowiska lokalnego, regionu i kraju. Ponadto uwzględniane zostają potrzeby rynku pracy oraz otoczenia społecznego. Współpraca z interesariuszami zewnętrznymi pozwala na konstruowanie programu kształcenia uwzględniającego najnowsze osiągnięcia teorii i praktyki pracownika socjalnego. Współpraca z jednostkami pomocy społecznej w poczuciu odpowiedzialności za wykonywanie zadań wobec podmiotu pracy, kierując się poszanowaniem praw człowieka i jego wartości oraz zasadami kultury relacji międzyludzkich, umożliwia studentom zdobywanie pożądanych kwalifikacji zawodowych i wykorzystanie ich na oferowanych stanowiskach pracy.

Absolwenci kierunku praca socjalna otrzymują dyplom licencjata   uznawany w kraju i Unii Europejskiej, który potwierdza zdobyte kwalifikacje w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw. Zdobyte kwalifikacje potwierdzone dyplomem są spójne z sylwetką zawodową absolwenta i umożliwiają podejmowanie pracy na stanowiskach oferowanych w zakładach pomocy społecznej i   pracy socjalnej różnego typu. Wydział doskonali w zakresie pracy socjalnej wszystkie obszary działalności na rzecz studentów,   pracowników dydaktycznych, administracji i bazy materialnej. Wydział zapewnia studentom i pracownikom   dydaktycznym warunki umożliwiające rozwój zawodowy oraz mobilność krajową i zagraniczną.

stopka