Jesteś tutaj: HomeKierunek Praca SocjalnaMISJA KIERUNKU

MISJA KIERUNKU

Wydział Ochrony Zdrowia i Nauk Humanistycznych   funkcjonuje jako partnerska wspólnota studentów, nauczycieli i innych pracowników. Prowadząc studia w zakresie pracy socjalnej kierujemy się profesjonalizmem i odpowiedzialnością, efektywnie łącząc w procesie dydaktycznym teorię z praktyką. Uważamy, że nasi absolwenci powinni reprezentować wysoki poziom zarówno pod względem merytorycznym jak i etycznym, traktując zawód pracownika socjalnego jako powołanie w służbie potrzebującym.
Wierzymy, iż człowiek jest zasadniczo dobry. Wyrażamy nadzieję, iż można zbudować jedność   w różnorodności opartej na szacunku wobec ludzi
bez względu na ich odmienności. Ufamy, iż w oparciu o te kardynalne cnoty osiągniemy zamierzone cele.

Naszymi celami są:

  • sprawne i skuteczne organizowanie kształcenia studentów w celu uzyskania dyplomu licencjata;
  • wypracowanie atmosfery entuzjazmu dla kształtowania rozwoju ogólnego, profesjonalnego i naukowego każdego członka społeczności Wydziału Ochrony Zdrowia i Nauk Humanistycznych – Kierunku Praca Socjalna;
  • dążenie do rozwoju badań naukowych w zakresie polityki społecznej, w tym pracy socjalnej;
  • wyposażenie studentów w kompetencje zawodowe zgodnie z Polską Ramą Kwalifikacji
  • przygotowanie studentów do pełnienia ról zawodowych dostosowanych do zmieniających się potrzeb rynku pracy;
  • pozostawanie w świadomości naszych absolwentów jako nieustającej Alma Mater.

Wyrażamy :

  • entuzjazm dla idei humanizmu w pracy socjalnej i kształtowania troski o człowieka w każdym miejscu i w każdym czasie;
  • chęć wprowadzania innowacji dla doskonalenia naszego procesu dydaktyczno-wychowawczego;
  • wolę pracy zespołowej zarówno w codziennej działalności dydaktycznej jak i w badaniach naukowych;
  • wolę współpracy z przyszłymi pracodawcami w zakresie ewaluacji procesu kształcenia oraz identyfikowania kwalifikacji i wiedzy absolwentów kierunku pielęgniarstwa, oczekiwanej na rynku pracy.

stopka