Jesteś tutaj: HomeKadra

Kadra

Grono NAUCZYCIELI AKADEMICKICH
w Zakładzie Inżynierii Środowiska
na Wydziale Inżynierii i Ekonomii PWSZ w Ciechanowie


prof. dr hab. inż. Andrzej J. Osiadacz
Kierownik Zakładu Inżynierii Środowiska

Profesor zwyczajny Politechniki Warszawskiej
Profesor zwyczajny PWSZ w Ciechanowie

dr hab. inż. Maciej Chaczykowski
Profesor nzw. Politechniki Warszawskiej
Profesor PWSZ w Ciechanowie
dr hab. inż. Witold Warowny
Profesor nzw. Politechniki Warszawskiej
Profesor PWSZ w Ciechanowie
dr inż. Michał Bednarczyk
Adiunkt na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim
Starszy wykładowca w PWSZ w Ciechanowie

dr inż. Daniel Gerwatowski
Kierownik Tłoczni Gazu Ciechanów
Starszy wykładowca w PWSZ w Ciechanowie
dr inż. Paweł Jelec
Adiunkt na Uniwersytecie Kardynała S. Wyszyńskiego
Starszy wykładowca w PWSZ w Ciechanowie
dr inż. Małgorzata Kwestarz
Adiunkt na Politechnice Warszawskiej
Starszy wykładowca w PWSZ w Ciechanowie
dr Krystyna Niesiobędzka
Adiunkt na Politechnice Warszawskiej
Starszy wykładowca w PWSZ w Ciechanowie
dr inż. Wiesław Szadkowski
Starszy wykładowca na Politechnice Warszawskiej
Starszy wykładowca w PWSZ w Ciechanowie
mgr Marta Leszczyńska
Wykładowca w PWSZ w Ciechanowie
Opiekun Koła Naukowego IŚ
mgr Małgorzata Świtkowska
Zastępca Kierownika Zakładu Patomorfologii w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie
Starszy wykładowca w PWSZ w Ciechanowie

stopka