Jesteś tutaj: HomeInne jednostkiDla studenta

A K T U A L N O Ś C I

Tutaj znajdują się wszystkie informacje...

Inne jednostki

Informacja dla studentów dotycząca stypendium i form pomocy materialnej w roku akademickim 2017/2018

Studenci zainteresowani otrzymaniem stypendium i formy pomocy materialnej w Roku Akademickim 2017/2018 powinni złożyć wniosek z odpowiednimi załącznikami d16 października 2017 r. do godz. 14:00. Wnioski złożone po tym terminie będą rozpatrywane na kolejnych posiedzeniach komisji stypendialnych.

Od 2 października wnioski są przyjmowane w godzinach 8.00- 15.00 w pokoju nr 18.

WNIOSKU BĘDĄ PRZYJMOWANE RÓWNIEŻ 7 i 14 PAŹDZIERNIKA W PIERWSZĄ I DRUGĄ SOBOTĘ PODCZAS ZJAZDU DLA STUDENTÓW NIESTACJONARNYCH W GODZINACH 9.00-13.00 POKÓJ NR 18

Wysokość dochodu uprawniającego studenta do ubiegania się o stypendium socjalne będzie wynosił 850 zł netto miesięcznie na 1 członka rodziny studenta (uwzględniając dochód w 2016 roku).
Przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2016 r. zgodnie z Obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 22 września 2017 r. wynosił 2.577 zł.
Przed wypełnieniem wniosków prosimy o zapoznanie się z aktualnym na rok akademicki 2017/2018   Regulaminem ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla Studentów,  a w szczególności z wymogami wynikającymi z regulaminu dotyczącymi:

 • zasad ustalania i dokumentowania dochodu do stypendium socjalnego, zapomogi,
 • stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych,
 • stypendium rektora dla najlepszych studentów, za wymogi dotyczące osiągnięć (wymóg z regulaminu potwierdzony i opisany we wniosku), za średnią arytmetyczną ocen oraz stypendium dla laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych.

UWAGA STUDENCI !!!

W związku ze zmianą przepisów prawa wprowadzono NOWY REGULAMIN STYPENDIALNY 2017/2018, w tym modyfikacji uległy załączniki oraz wprowadzono nowy załącznik nr 7a !!!!!!
Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem oraz dostarczanie dokumentów zgodnie z wytycznymi w nim zawartymi!


UWAGA - Wskazane jest wcześniejsze składanie wniosków tj. od 25 września.

WNIOSKU BĘDĄ PRZYJMOWANE RÓWNIEŻ 7 PAŹDZIERNIKA W PIERWSZĄ SOBOTĘ PODCZAS ZJAZDU DLA STUDENTÓW NIESTACJONARNYCH W GODZINACH 9.00-13.00 POKÓJ NR 18.
Bardzo ważne jest złożenie pełnej dokumentacji załączonej do wniosku. Szczegóły dotyczące wymagań i kryteriów w Regulaminie przyznawania i wypłacania pomocy materialnej na rok akademicki  2017/2018 - poniżej.

Informacje dotyczące stypendium tel. nr. 23 672 62 00

DZIAŁ KSZTAŁCENIA I SPRAW STUDENCKICH

Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie na rok akademicki 2017/2018

Zarządzenie nr 41/2017 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie z dnia 18 września 2017 r. w sprawie: nowego Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie na rok akademicki 2017/2018

Koła naukowe

Koła Naukowe Rok Akademicki - 2013/2014

 1. Koło Naukowe Pedagogów „Bona Fide”,
 2. Koło Inżynierii Materiałowej,
 3. Koło Naukowe Ekonomii,
 4. Koło Naukowe Informatyki Stosowanej,
 5. Naukowe Koło Studenckie Chemików,
 6. Koło Naukowe „KOMOS”,
 7. Studenckie Koło Naukowe Pielęgniarstwa,
 8. Koło Naukowe „Elektroda”,
 9. Koło Naukowe „Paparazzi”.

Oferty Pracy

OFERTY AKTUALNE

Firma QUMAK S.A. poszukuje kandydatów na następujące stanowiska:


OFERTY ARCHIWALNE

stopka