You are here: HomeInne jednostkiAkademickie Centrum Kształcenia

button 2

tekst alternatywny

button

Informujemy, że rekrutacja na kierunek Pielęgniarstwo I stopnia została zakończona

 

SZKOLENIE BHP

 

Dla studentów pierwszego roku rozpoczynających naukę w roku akad. 2019/2020 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej (od 01.10.2019 obowiązuje nowa nazwa Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie) odbędzie się szkolenie wstępne w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, które jest warunkiem dopuszczenia do zajęć.

Terminarz szkoleń:

02.10.2019r.  godz. 900 dla studentów studiów stacjonarnych z wydziałów: Wydziału Nauk o Zdrowiu i Nauk Społecznych oraz Wydziału Inżynierii i Ekonomii – szkolenie odbędzie się w Auli Głównej w budynku uczelni ul. Wojska Polskiego 51.

04.10.2019r.  godz. 1630 dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Filia w Mławie, Wydział Nauk Technicznych i Społecznych - szkolenie odbędzie się w Auli w budynku uczelni, Mława, ul. Warszawska 52.

05.10.2019r.  godz.  1600 dla studentów studiów niestacjonarnych z wydziałów: Wydziału Nauk o Zdrowiu i Nauk Społecznych oraz Wydziału Inżynierii i Ekonomii – szkolenie odbędzie się w sali wykładowej nr 102 w budynku uczelni ul. Narutowicza 9.

Obecność na szkoleniu obowiązkowa!

Akademickie Centrum Kształcenia

Akademickie Centrum Kształcenia to nowo powstała jednostka szkoleniowa powołana i prowadzona przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Ciechanowie. Oferta edukacyjna ACK obejmuje wszystkie szczeble edukacji od przedszkola do szkół policealnych dla dorosłych.

ACK logopwsz2


Co nas wyróżnia ?

  • Wykwalifikowana kadra dydaktyczna, wykładowcy wyższej uczelni
  • Profesjonalne pracownie dydaktyczne
  • Specjalistyczne laboratoria
  • Atrakcyjne kierunki
  • Nowoczesna baza dydaktyczna
  • Zajęcia dodatkowe
  • Współpraca z jednostkami administracji publicznej: policja, straż pożarna, jednostki wojskowe

stopka