Jesteś tutaj: HomeIV turaREKRUTACJAPraktykiIV turaRekrutacja instytucji (zakładów pracy) przyjmujących na pilotażowe praktyki zawodowe

Rekrutacja instytucji (zakładów pracy) przyjmujących na pilotażowe praktyki zawodowe

Rekrutacja instytucji (zakładów pracy) przyjmujących na pilotażowe praktyki zawodowe studentów PWSZ w Ciechanowie

w ramach projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pt. „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

- TURA IV -

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie ogłasza rekrutację instytucji (zakładów pracy) przyjmujących na pilotażowe praktyki zawodowe studentów PWSZ w Ciechanowie, prowadzonych w ramach projektu „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach Projektu studenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie będą uczestniczyć w programie rozszerzonych 6-miesięcznych praktyk zawodowych, realizowanych w IV turze.

W IV turze praktyk zawodowych udział mogą wziąć instytucje spełniające wymagania określone w Regulaminie wyboru instytucji przyjmujących na pilotażowe praktyki zawodowe studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie (Załącznik nr 1).

Planowaną liczbę studentów biorących udział w IV turze Projektu podano w tabeli poniżej.

Lp. Kierunki studiów na których wprowadzony zostanie system 6-miesięcznych praktyk Przewidywana liczba studentów biorących udział w praktykach
1 Ekonomia 14
2 Informatyka 16
3 Inżynieria Środowiska 6
4 Mechanika I Budowa Maszyn 12
5 Bezpieczeństwo Wewnętrzne 24
6 Elektronika I Telekomunikacja 5
OGÓŁEM: 77

Wniosek o udział w projekcie (formularz wniosku – Załącznik nr 3), podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania instytucji i składania oświadczeń woli, należy złożyć w rektoracie PWSZ w Ciechanowie, ul. Narutowicza 9, pokój nr 124 (I piętro) lub przesłać pocztą tradycyjną w terminie do 22 stycznia 2018 r. do godz. 13:00 , z dopiskiem na kopercie „Rekrutacja instytucji (zakładów pracy) przyjmujących studentów na pilotażowe praktyki zawodowe”. W przypadku przesłania drogą pocztową decyduje data wpływu wniosku do Uczelni. Wniosek, który nie wpłynie w wyznaczonym terminie nie będzie podlegał rozpatrzeniu.

Wynagrodzenia opiekuna zakładowego za jednego studenta w trakcie trzymiesięcznej praktyki pilotażowej wynosi 1 000 zł brutto miesięcznie, jedna osoba może być opiekunem maksymalnie 5 studentów.
Dodatkowe informacje uzyskać można u Kierownika Działu Współpracy z Otoczeniem Społeczno – Gospodarczym, Pani Sylwii Bieńkowskiej-Trziszka (tel. 600 027 474, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) lub Pełnomocnika Rektora ds. Programu Praktyk Zawodowych, Pani Barbary Jank (tel. 513 075 081, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)

Załączniki (do pobrania):

stopka