Inżynieria produkcji

Absolwenci specjalności Inżynieria Produkcji przygotowani będą do typowej pracy inżynierskiej w zakresie projektowania, realizacji i nadzoru produkcji w małych i średnich przedsiębiorstwach, jak również do pracy w zespołach inżynierskich działów technologicznych dużych przedsiębiorstw przemysłowych. Posiadane kwalifikacje umożliwią im podjęcie pracy w działach głównego mechanika, głównego technologa, głównego konstruktora oraz dziale kontroli i zapewnienia jakości. Będą również przygotowani do podjęcia własnej działalności gospodarczej. Solidne przygotowanie zawodowe absolwentów Instytutu Inżynierii PWSZ jest wynikiem realizowanego procesu dydaktycznego, umożliwiającego uzyskanie: