Jesteś tutaj: HomeInformatykaWydział WIEInformacja dla dyplomantów

Informacja dla dyplomantów

PROCEDURA KORZYSTANIA Z PROGRAMU PLAGIAT.PL NA WYDZIALE INŻYNIERII I EKONOMII

 

TEMATYKA OGÓLNA PYTAŃ EGZAMINÓW DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH
pytania obowiązują od nowego roku akademickiego 2013-2014

Kierunek Mechanika i Budowa Maszyn  

Kierunku Inżynieria środowiska 

 

DYPLOMANCI !!! 
INFORMACJE DLA STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH

Student powinien złożyć do Dziekanatu pracę dyplomową:

1. Pracę dyplomową zaakceptowaną przez promotora w twardej oprawie koloru granatowego / w ilości 2 egz. /

 okladka

obowiązująca oprawa pracy dyplomowej inżynierskiej

2. Pracę dyplomową nagraną na płycie CD /w PDF-ie/ opisaną i sprawdzoną pod względem zawartości przez pracownika Dziekanatu.

3. Wypełnione druki : 

4. Indeks ze wszystkimi wpisami i wpisem promotora / praca dyplomowa złożona w stanie zaliczanym/.

5. Zdjęć dyplomowych o formacie 4,5x6,5 / profil jak do dowodu osobistego/.

6. Kartę obiegową. (do pobrania z wirtualnego dziekanatu)

7. Dowód wpłaty w kwocie 60 zł. za dyplom na konto Uczelni : Konto bankowe:63102015920000230200845701 

Zarządzenie Rektora w sprawie gromadzenia i udostępniania przez Bibliotekę Uczelnianą prac inżynierskich i licencjackich 

DRUKI DO POBRANIA

stopka