You are here: HomeInformacje ogólne

button 2

tekst alternatywny

button

Informujemy, że rekrutacja na kierunek Pielęgniarstwo I stopnia została zakończona

 

SZKOLENIE BHP

 

Dla studentów pierwszego roku rozpoczynających naukę w roku akad. 2019/2020 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej (od 01.10.2019 obowiązuje nowa nazwa Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie) odbędzie się szkolenie wstępne w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, które jest warunkiem dopuszczenia do zajęć.

Terminarz szkoleń:

02.10.2019r.  godz. 900 dla studentów studiów stacjonarnych z wydziałów: Wydziału Nauk o Zdrowiu i Nauk Społecznych oraz Wydziału Inżynierii i Ekonomii – szkolenie odbędzie się w Auli Głównej w budynku uczelni ul. Wojska Polskiego 51.

04.10.2019r.  godz. 1630 dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Filia w Mławie, Wydział Nauk Technicznych i Społecznych - szkolenie odbędzie się w Auli w budynku uczelni, Mława, ul. Warszawska 52.

05.10.2019r.  godz.  1600 dla studentów studiów niestacjonarnych z wydziałów: Wydziału Nauk o Zdrowiu i Nauk Społecznych oraz Wydziału Inżynierii i Ekonomii – szkolenie odbędzie się w sali wykładowej nr 102 w budynku uczelni ul. Narutowicza 9.

Obecność na szkoleniu obowiązkowa!

Informacje ogólne

Deklaracja polityki programu Erasmus+ na lata 2014-2020

pdf logo2DEKLARACJA POLITYKI PROGRAMU ERASMUS+ NA LATA 2014-2020
pdf logo2ERASMUS+ POLICY STATEMENT 2014-2020


Karta Uczelni Erasmus+

Z przyjemnością informujemy, że Komisja Europejska przyznała Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Ciechanowie Kartę Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego (Erasmus Charter for Higher Education, ECHE) na lata 2014–2020. Karta ECHE upoważnia do prowadzenia wymiany międzynarodowej studentów (studia, praktyki) i pracowników uczelni (prowadzenie zajęć, cele szkoleniowe).

Karta ECHE


Kontakt

KOORDYNATOR UCZELNIANY
PROGRAMU ERASMUS+
PWSZ W CIECHANOWIE

mgr Sylwester Czaplicki

ul. Narutowicza 9
06-400 Ciechanów
tel. kom. (+48) 784 578 524
e-mail: erasmus@pwszciechanow.edu.pl

Strona główna Programu Erasmus+

www.erasmusplus.org.pl

Narodowa Agencja Programu Erasmus+

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Narodowa Agencja Programu Erasmus+
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa
tel. +48 22 463 10 00
e-mail: kontakt@frse.org.pl

Broszura nt. Programu Erasmus+ Szkolnictwo Wyższe:

http://erasmusplus.org.pl/wp-content/uploads/2018/01/e_wyzsze_ulotka-2-2017.pdf

stopka