Jesteś tutaj: HomeElektronika i TelekomunikacjaWykłady i seminaria

Wykłady i seminaria

Dla studentów kierunku ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA oraz uczniów mławskich szkół ponadgimnazjalnych są organizowane wykłady otwarte i seminaria, których zadaniem jest przedstawienie aktualnego stanu rozwoju wybranych dziedzin nauki i techniki związanych z elektroniką.

Należą do nich:

I. Seminarium "Odnawialne źródła energii" - 12 maja 2009 roku
Program seminarium obejmował następujące tematy:
- aktualny stan i perspektywy rozwoju energetyki konwencjonalnej
- źródła odnawialne, perspektywami rozwoju energetyki opartej na odnawialnych źródłach energii
- metody pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych (niekonwencjonalnych)
- hybrydowe systemy wytwarzania energii elektrycznej
- źródła energii odnawialnych w realizacji zintegrowanego systemu gospodarki odpadami dla regionu północnego Mazowsza
- obecny i przewidywany stan prawny w obszarze energetyki opartej na alternatywnych źródłach energii
- możliwości pozyskiwania środków unijnych na działaniu w obszarze odnawialnych źródeł energii
- doświadczenia z eksploatacji systemów energetyki odnawialnej w rejonie Mławy.

seminaria1

II. Wykład otwarty "Rozwój konstrukcji wyświetlaczy stosowanych w sprzęcie domowego użytku" - 12 marzec 2010, wygłosił mgr inż. Krzysztof Kryjak - kierownik komórki badawczo-rozwojowej LG Electronics Mława Sp z o.o.

III. Wykład otwarty "Podstawy analizy obrazu na przykładzie systemu identyfikacji" - 12 marzec 2010, wygłosił dr inż. Adam Marchewka.

IV. Wykład otwarty "Teoria działania wyświetlaczy 3D konstrukcji LG" - 2 czerwiec 2011, wygłosił mgr inż. Krzysztof Kryjak - kierownik komórki badawczo-rozwojowej LG Electronics Mława Sp z o.o.

seminaria2

stopka