Jesteś tutaj: HomeElektronika i TelekomunikacjaSpecjalności kształcenia

Specjalności kształcenia

Studenci kierunku ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA mają do wyboru dwie specjalności kształcenia:

TELEINFORMATYKA - jest dziedziną techniki integrującą telekomunikację z technikami informacyjnymi, zajmującą się zapewnieniem skutecznego i sprawnego przepływu informacji. Teleinformatyka jest dziedziną nową, gdyż jej powstanie związane było z koniecznością wprowadzania technik informatycznych do cyfrowych systemów telekomunikacyjnych z jednej strony oraz technik telekomunikacyjnych do zapewnienia działania rozległych sieci informatycznych z drugiej. Teleinformatyka jest dziedziną o olbrzymim potencjale rozwojowym - trudno bowiem wyobrazić sobie funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki bez sprawnie działających systemów teleinformatycznych. Gwarantuje to absolwentom studiów na specjalności TELEINFORMATYKA pewność zatrudnienia w firmach, przedsiębiorstwach i instytucjach związanych z przetwarzaniem i przesyłaniem informacji.

Student specjalności TELEINFORMATYKA nabywają umiejętności w zakresie projektowania i konfigurowania nowoczesnych, rozległych sieci komputerowych, zarządzania i monitorowania sieciami teleinformatycznymi, transmisji danych, budowy i eksploatacji urządzeń teleinformatycznych oraz tworzenia i wykorzystywania różnych usług teleinformatycznych (ISDN, wideokonferencje, nauczanie na odległość, telepraca).

Absolwenci mogą zajmować stanowiska menedżerów i administratorów sieci teleinformatycznych oraz pełnić rolę kreatorów i dostawców usług teleinformatycznych. Zdobyte umiejętności pozwolą na podjęcie pracy w firmach produkujących sprzęt elektroniczny, systemy komputerowe i sprzęt telekomunikacyjny przeznaczony dla sieci optycznych i radiowych oraz w firmach zajmujących się eksploatacją, dystrybucją i serwisem tych produktów.

TECHNIKI MULTIMEDIALNE - powołanie tej specjalności kształcenia wynika z wiodącej roli, jaką obecnie odgrywają przekazy multimedialne wśród wszystkich przesyłanych informacji. Tradycyjne formy komunikowania, oparte na przekazie drukowanym, obrazach i dźwiękach obrabianych technikami analogowymi i dystrybuowanych na nośnikach stałych w coraz większym stopniu ustępuje cyfrowym technikom obróbki tekstu, dźwięku i obrazu i ich przekazywaniu za pośrednictwem sieci informatycznych.

Student specjalności TECHNIKI MULTIMEDIALNE nabywa umiejętności z zakresu przetwarzania rozmaitych sygnałów analogowych w cyfrowe oraz poznaje metody i techniczne aspekty ich obróbki pozwalające na uzyskanie zakładanych efektów. Absolwent zna zasady działania rozmaitego sprzętu multimedialnego, potrafi także zaprojektować studia radiowe, telewizyjne i postprodukcyjne. Nabyta wiedza pozwala absolwentowi tej specjalności na tworzenie prezentacji multimedialnych, portali internetowych i kanałów cyfrowej dystrybucji produktów multimedialnych.

Absolwent specjalności TECHNIKI MULTIMEDIALNE znajdzie zatrudnienie w obszarze gwałtownie zwiększjącego się rynku usług multimedialnych: studiach radiowych, telewizyjnych, redakcjach prasowych, firmach reklamowych i promocyjnych, bankach, archiwach i giełdach elektronicznych. Będą mogli pracować jako inżynierowie produkcji w stacjach radiowych i telewizyjnych i operatorów telewizji kablowej, projektanci internetowych serwisów radiowych i telewizyjnych czy multimedialnych stron internetowych. Nową, szybko rozwijającą się gałęzią gospodarki, oferującą duże możliwości zatrudnienia dla specjalisty z zakresu technik multimedialnych jest nauczanie na odległość, wymagające stworzenia nowych środków nauczania, systemów ich dystrybucji i zarządzania.

stopka