You are here: Home

button 2

tekst alternatywny

button

Informujemy, że rekrutacja na kierunek Pielęgniarstwo I stopnia została zakończona

 

Program Horyzont 2020

horyzont

Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP)  i Krajowy Punkt Kontaktowy Programów badawczych UE (KPK PB UE) działający przy IPPT PAN, zawarły Porozumienie o Współpracy. Głównym celem porozumienia jest promocja i zwiększanie uczestnictwa polskich szkół wyższych w europejskim Programie Ramowym Horyzont 2020, między innymi poprzez działanie na rzecz umiędzynarodowienia badań oraz zwiększenia mobilności naukowców.

Nasze wspólne działania mają na celu dotarcie do najbardziej rokujących naukowców i zespołów badawczych, zapewnić im optymalne, ze strony całej Sieci KPK - w ramach posiadanych zasobów, wsparcie przy występowaniu o granty Programu Horyzont 2020 i realizacji zaakceptowanych projektów.

Informacje na temat Programu Horyzont 2020, znajdują się na linku do naszej strony www.kpk.gov.pl oraz do Portalu dla Naukowców ? www.euraxess.pl informującego zarówno polskich jak i zagranicznych naukowców, między innymi o grantach i stypendiach oraz przepisach prawno-administracjach związanych z zatrudnianiem naukowców.

Zachęcamy także do podejmowania kroków wdrażania ?Europejskiej Karty Naukowca? i ?Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych?, których to zasady zostały wpisane do umów grantowych projektów finansowanych z Programu Horyzont 2020. Zapraszamy również do odwiedzania krajowego portalu do Programu Ramowego Horyzont 2020:  www.kpk.gov.pl, na którym dostępne są aktualności dotyczące Programu, informacje o bieżących wydarzeniach (w tym dniach informacyjnych, szkoleniach i warsztatach Sieci KPK) oraz informacje dotyczące poszukiwania partnerów do projektów.

stopka