Jesteś tutaj: HomeBezpieczeństwo wewnętrznePrzedmioty

Przedmioty

PRZEDMIOTY NA WSZYSTKICH SPECJALNOŚCIACH NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE

Przedmioty kształcenia ogólnego i podstawowego:

 • Język angielski
 • Technologia informacyjna
 • Wychowanie fizyczne
 • Podstawy przedsiębiorczości
 • Podstawy socjologii i metodyki badań społecznych
 • Psychologia ogólna i społeczna
 • Podstawy organizacji zarządzania
 • Podstawy wiedzy o państwie i prawie
 • Bezpieczeństwo państwa
 • Bezpieczeństwo wewnętrzne w Unii Europejskiej
 • Historia bezpieczeństwa i wojskowości

Przedmioty kierunkowe:

 • Kryminologia
 • Kryminalistyka
 • Podstawy prawa karnego
 • Zwalczanie przestępczości
 • Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów
 • Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych
 • Terroryzm i jego zwalczanie
 • Warsztaty pierwszej pomocy medycznej
 • Zajęcia terenowe
 • Warsztaty technik interwencji i samoobrony

Przedmioty specjalnościowe:

 • Ratownictwo medyczne w sytuacjach nadzwyczajnych
 • Prognozowanie i rozpoznawanie stanów zagrożenia
 • Bezpieczeństwo imprez masowych
 • Techniczne systemy monitoringu i ochrony obiektów
 • Warsztaty negocjacji i mediacji
 • Warsztaty postępowania w stanach zagrożenia
 • Przestępczość internetowa
 • Bezpieczeństwo komputerów i sieci
 • Gospodarka elektroniczna i jej bezpieczeństwo
 • Techniczne urządzenia gromadzenia i ochrony informacji

stopka