Jesteś tutaj: HomeAktualności wydziałoweDziecko ze spektrum autyzmu

Informacja dla nowych studentów

Drodzy studenci,

w naszej Uczelni funkcjonują platformy internetowe, służące do elektronicznej komunikacji. Są to m. in.:

  • Moodle - platforma edukacyjna, na której zamieszczane są aktualne plany zajęć oraz bieżące informacje dotyczące spraw studenckich, zaliczeń, egzaminów, itd.
  • WIRTUALNY DZIEKANAT - sprawdzanie ocen, zaległości finansowych i numerów kont
  • Katalog biblioteczny OPAC - wyszukiwanie i sprawdzanie dostępności zbiorów znajdujących się w Bibliotece Uczelnianej

Korzystanie z powyższych platform to najszybsza, a czasami jedyna droga do uzyskania niezbędnych informacji. Aby uzyskać do nich dostęp, zapoznaj się z poniższą instrukcją:

  SPOSOBY LOGOWANIA DO PLATFORM INTERNETOWYCH
(Wirtualny Dziekanat, moodle, katalog biblioteczny OPAC)

PAMIĘTAJ: konta na powyższych platformach są powiązane z Twoim nr albumu oraz adresem e-mail podanym podczas rejestracji w IRK.

Jeśli korzystasz z innego adresu e-mail, powiadom o tym dziekanat lub dział informatyczny, ponieważ jeśli utracisz dostęp do którejś z powyższych platform (problemy z zalogowaniem, zapomnisz hasła, itp.) i będzie potrzebna nasza pomoc, wówczas wysyłamy nowe dane logowania na adres e-mail znajdujący się w naszej bazie.

Dziecko ze spektrum autyzmu

W dniu 13 kwietnia 2016 r. Zakład Pedagogiki Wydziału Ochrony Zdrowia i Nauk Humanistycznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie zorganizował konferencję: Dziecko ze spektrum autyzmu. Uwarunkowania społeczne nawiązująca do obchodzonego na całym świecie miesiąca wiedzy na temat autyzmu. Współorganizatorami konferencji byli: Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Ciechanowie oraz Niepubliczne Przedszkole Integracyjne „Zamkowe Skrzaty” w Ciechanowie. Adresaci naszego przedsięwzięcia to przede wszystkim: studenci i pracownicy PWSZ kierunków: pedagogika i pielęgniarstwo, nauczyciele, specjaliści oraz rodzice dzieci ze spektrum autyzmu. Głównym założeniem było stworzenie przestrzeni do dyskusji i wymiany doświadczeń na temat funkcjonowania rodziny dziecka ze spektrum autyzmu. Obok wystąpień akademickich, teoretycznych oddano głos rodzicom, dla których funkcjonowanie ich dzieci z autyzmem jest codziennością zarówno w sferze rozwiązywania trudności, ale również świętowania sukcesów, podejmowania różnorodnych terapii i szukania odpowiedzi na trudne pytania.

Konferencja została podzielona na 3 części: sesję panelową – Funkcjonowanie dziecka z autyzmem - podstawy teoretyczne; sesję warsztatową – Praktyczne rozwiązania w terapii dziecka z autyzmem; panel dyskusyjny – Dziecko z autyzmem - o relacjach sprzyjających terapii. Dużym zainteresowaniem cieszyły się przede wszystkim warsztaty: Świat widziany oczami dziecka z autyzmem, (Nie)zwykła rodzina - troska o system rodzinny dziecka z autyzmem, Strukturalizacja czasu i przestrzeni w terapii dziecka z autyzmem, Możliwości, ograniczenia, różnorodność relacji - rodzic i dziecko ze spectrum autyzmu, prowadzone przez specjalistów zaangażowanych w kompleksową pracę z dzieckiem i rodziną. Ostatnią częścią spotkania było wyjątkowe forum wymiany doświadczeń, prowadzone przez rodziców i wychowawców dzieci autystycznych, którzy chętnie odpowiadali na pytania padające od uczestników panelu. 

W konferencji uczestniczyło około 250 osób a informacje zwrotne zebrane po konferencji świadczą o jej dobrym przyjęciu, potrzebie dalszego zgłębiania tematu oraz szukania dobrych, praktycznych rozwiązań zarówno indywidualnych, jak
i systemowych.

stopka