Jesteś tutaj: HomeAktualności wydziałowewybitne osiągnięcia naukowe dla studentki pielęgniarstwa

Informacja dla nowych studentów

Drodzy studenci,

w naszej Uczelni funkcjonują platformy internetowe, służące do elektronicznej komunikacji. Są to m. in.:

  • Moodle - platforma edukacyjna, na której zamieszczane są aktualne plany zajęć oraz bieżące informacje dotyczące spraw studenckich, zaliczeń, egzaminów, itd.
  • WIRTUALNY DZIEKANAT - sprawdzanie ocen, zaległości finansowych i numerów kont
  • Katalog biblioteczny OPAC - wyszukiwanie i sprawdzanie dostępności zbiorów znajdujących się w Bibliotece Uczelnianej

Korzystanie z powyższych platform to najszybsza, a czasami jedyna droga do uzyskania niezbędnych informacji. Aby uzyskać do nich dostęp, zapoznaj się z poniższą instrukcją:

  SPOSOBY LOGOWANIA DO PLATFORM INTERNETOWYCH
(Wirtualny Dziekanat, moodle, katalog biblioteczny OPAC)

PAMIĘTAJ: konta na powyższych platformach są powiązane z Twoim nr albumu oraz adresem e-mail podanym podczas rejestracji w IRK.

Jeśli korzystasz z innego adresu e-mail, powiadom o tym dziekanat lub dział informatyczny, ponieważ jeśli utracisz dostęp do którejś z powyższych platform (problemy z zalogowaniem, zapomnisz hasła, itp.) i będzie potrzebna nasza pomoc, wówczas wysyłamy nowe dane logowania na adres e-mail znajdujący się w naszej bazie.

wybitne osiągnięcia naukowe dla studentki pielęgniarstwa

Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe dla studentki pielęgniarstwa

W dniu 7 grudnia 2012 r. Pani prof. Barbara Kudrycka - Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego (na podstawie rankingów przedstawionych przez Zespół 27 ekspertów reprezentujących osiem obszarów nauki i sztuki) podjęła decyzję o przyznaniu 969 stypendiów dla studentów (spośród 4.532 zgłoszonych wniosków). Wnioski oceniane były metodą punktową. Kryterium średniej ocen stanowiło 5% ogólnej oceny punktowej, zaś wniosek oceniany był głównie pod kątem wybitnych osiągnięć naukowych, artystycznych lub sportowych.
Wśród wyróżnionych znalazła się Olga Dąbrowska - studentka III roku stacjonarnych studiów licencjackich kierunku PIELĘGNIARSTWO z Wydziału Ochrony Zdrowia i Nauk Humanistycznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie, która otrzymała stypendium za osiągnięcia naukowe.

Pani Olga była jedną spośród siedmiu stypendystek kierunku pielęgniarstwo w ogóle, w tym tylko jedną z dwóch reprezentujących Państwowe Wyższe Szkoły Zawodowe, a jedyną z PWSZ w Ciechanowie.
Nasza stypendystka jest aktywnym członkiem Studenckiego Koła Naukowego działającego przy WOZiNH. Jej działania cechuje duża samodzielność, przy jednoczesnej krytycznej wrażliwości oraz bardzo dobrej współpracy z opiekunami SKN. 16 stycznia 2013 roku na posiedzeniu Senatu PWSZ w Ciechanowie, JM Rektor doc. dr Leszek Zygner przekazał gratulacje Pani Oldze, wyrażając uznanie i życząc dalszych sukcesów!

stopka