Czwarty tytuł doktora

To już czwarty tytuł doktora na kierunku pielęgniarstwo

W dniu 12 listopada 2012 roku w Sali Rady Wydziału Centrum Dydaktyczno - Naukowego Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Agnieszki Bukowskiej, pt. "Samorządy zawodów medycznych w Polsce w latach 1918 -1939".

Promotorem rozprawy była Pani prof. dr hab. Bożena Urbanek, a jednym z recenzentów Pani prof. dr hab. Elżbieta Krajewska-Kułak - Prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu białostockiego uniwersytetu.

Pani Agnieszka Bukowska - wykładowca kierunku pielęgniarstwo Wydziału Ochrony Zdrowia i Nauk Humanistycznych PWSZ w Ciechanowie, uzyskała tytuł doktora nauk medycznych.
Uroczystość wręczenia dyplomów doktorskich odbyła się 17 grudnia 2012r. w reprezentacyjnej sali Pałacu Branickich Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

Przypomnijmy, że jest to już czwarty doktorat w 10-letniej historii kierunku pielęgniarstwo: