Jesteś tutaj: HomeAktualności wydziałowePierwsze miejsce na V Międzyuczelnianej

Informacja dla nowych studentów

Drodzy studenci,

w naszej Uczelni funkcjonują platformy internetowe, służące do elektronicznej komunikacji. Są to m. in.:

  • Moodle - platforma edukacyjna, na której zamieszczane są aktualne plany zajęć oraz bieżące informacje dotyczące spraw studenckich, zaliczeń, egzaminów, itd.
  • WIRTUALNY DZIEKANAT - sprawdzanie ocen, zaległości finansowych i numerów kont
  • Katalog biblioteczny OPAC - wyszukiwanie i sprawdzanie dostępności zbiorów znajdujących się w Bibliotece Uczelnianej

Korzystanie z powyższych platform to najszybsza, a czasami jedyna droga do uzyskania niezbędnych informacji. Aby uzyskać do nich dostęp, zapoznaj się z poniższą instrukcją:

  SPOSOBY LOGOWANIA DO PLATFORM INTERNETOWYCH
(Wirtualny Dziekanat, moodle, katalog biblioteczny OPAC)

PAMIĘTAJ: konta na powyższych platformach są powiązane z Twoim nr albumu oraz adresem e-mail podanym podczas rejestracji w IRK.

Jeśli korzystasz z innego adresu e-mail, powiadom o tym dziekanat lub dział informatyczny, ponieważ jeśli utracisz dostęp do którejś z powyższych platform (problemy z zalogowaniem, zapomnisz hasła, itp.) i będzie potrzebna nasza pomoc, wówczas wysyłamy nowe dane logowania na adres e-mail znajdujący się w naszej bazie.

Pierwsze miejsce na V Międzyuczelnianej

Pierwsze  miejsce na V Międzyuczelnianej
Olimpiadzie Pielęgniarskiej w Opolu
dla  Agnieszki Jurkiewicz
studentki pielęgniarstwa
Wydziału Ochrony Zdrowia i Nauk Humanistycznych
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie

W dniu 15 maja 2014 r. w PMWSZ w Opolu miało miejsce prawdziwe „święto nauki”.
W tym dniu  odbył się finał  V Międzyuczelnianej Olimpiady Pielęgniarskiej im. Janiny Fetlinskiej i  II Międzyuczelniana Konferencja Kół Naukowych. 

Tematem  finału Olimpiady, tj. prezentacji przygotowanych przez finalistki prezentacji  był temat: Humanistyczny wymiar zawodu pielęgniarki. Prezentacje  oceniało  jurry, w skład którego weszli pracownicy naukowi reprezentujący Uczelnie, z których wywodzą się finalistki, specjaliści z dziedziny pielęgniarstwa i dziedzin pokrewnych (psychologii i pedagogiki) oraz przedstawiciele władz samorządowych.

W Finale Olimpiady wzięli udział studenci, którzy uzyskali największą liczbę punktów przechodząc przez poszczególne jej etapy, tj: test wiedzy z pielęgniarstwa oraz przygotowanie procesu pielęgnowania w oparciu o studium przypadku. 

Niżej wymienieni  studenci reprezentowali  następujące Uczelnie:

  • Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu: Kornelia Dziewit, Aneta Tomala, Sandra Stachnowska
  • Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu: Anna Burdek, Kinga Marek, Magdalena Zawadzka
  • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie: Agnieszka Jurkiewicz, Dagmara Talarek
  • ·Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku- Białej: Magdalena Leśniak, Ariana Zając.

Patronat nad V Międzyuczelnianą Olimpiadą Pielęgniarską im. Janiny Fetlińskiej objęli: Urząd Marszałkowski w Opolu oraz Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie.

PONADTO  STUDENTKI  KIERUNKU PIELĘGNIARSTWA
Karolina Szostak i Krystyna Zalewska – otrzymały wyróżnienie za  nowatorką prezentację prac na odbywającej się jednocześnie Międzyuczelnianej Konferencji Kół Naukowych.

stopka